Năm 2021, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đặt mục tiêu lãi 500 tỷ đồng

DNHN - Năm 2021, HNX đặt kế hoạch tổng doanh thu 823,99 tỷ đồng, tăng 4,4% so với thực hiện năm trước, trong khi lợi nhuận kế hoạch năm 2021 chỉ tương đương năm 2020.

Theo báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 và kế hoạch năm 2021 mà Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố, năm 2021, HNX đặt kế hoạch tổng doanh thu 823,99 tỷ đồng, tăng 4,4% so với thực hiện năm trước, trong khi lợi nhuận kế hoạch năm 2021 chỉ tương đương năm 2020 với 499,85 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh năm 2020, tổng doanh thu HNX đạt hơn 789 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 499 tỷ đồng, so với năm 2019, lợi nhuận HNX đạt được có mức tăng trưởng hơn 28%. Trong đó, phần lớn nguồn thu của Sở giao dịch hiện đến từ dịch vụ giao dịch chứng khoán (thường chiếm khoảng 83% doanh thu).

Năm 2020, HNX đã chấp thuận niêm yết cho 14 doanh nghiệp với giá trị đăng ký niêm yết đạt hơn 16,9 nghìn tỷ đồng, đạt 140% kế hoạch năm. 

Năm 2021, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đặt mục tiêu lãi 500 tỷ đồng
Năm 2021, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đặt mục tiêu lãi 500 tỷ đồng.

Với sàn UPCoM, HNX đã chấp thuận và đưa vào giao dịch 71 doanh nghiệp mới (đạt 88% kế hoạch năm) với tổng giá trị ĐKGD mới đạt hơn 34,3 nghìn tỷ đồng.Thanh khoản thị trường 2020 tăng mạnh so với năm 2019, tính bình quân, khối lượng giao dịch đạt 28,9 triệu cổ phiếu/phiên, giá trị giao dịch đạt 420,3 tỷ đồng/phiên, tăng 95,9% về khối lượng và 42,3% về giá trị giao dịch so với năm trước.

HNX cho biết, trong năm 2021, Sở sẽ đảm bảo vận hành an toàn hệ thống, đặc biệt là hệ thống giao dịch chứng khoán, không để xảy lỗi hệ thống ảnh hưởng đến thị trường và nhà đầu tư; đảm bảo thị trường chứng khoán hoạt động an toàn, hiệu quả.

Bên cạnh đó, sẽ tiếp tục tổ chức tốt công tác đấu thầu và giao dịch trái phiếu Chính phủ nhằm huy động vốn kịp thời và hiệu quả cho NSNN; nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận và công bố thông tin về trái phiếu doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định 153/2020/NĐ-CP; hoàn thiện hạ tầng công nghệ và tổ chức thị trường, bao gồm cả trái phiếu Chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp đảm bảo hiệu quả.

HNX cũng tiếp tục triển khai các sản phẩm phái sinh mới nhằm đa dạng hóa sản phẩm, gia tăng thanh khoản cho thị trường chứng khoán phái sinh; đưa sản phẩm Hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm vào giao dịch vào đầu năm 2021.

Ngoài ra, HNX cho biết, sẽ hoàn thành nghiệm thu và tiếp nhận hệ thống giao dịch mới của gói thầu KRX. Tổ chức vận hành hệ thống mới an toàn, hiệu quả sau khi golive theo kế hoạch.

Linh Anh 

Tin liên quan