Mục tiêu lợi nhuận 2021 của Vocarimex còn 24% năm trước

DNHN - Tổng công ty công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam -Vocarimex thông qua kế hoạch lợi nhuận trước thuế 57 tỷ đồng, tương ứng giảm 74% so với năm 2020.

Tại ĐHĐCĐ thường niên, cổ đông Tổng công ty công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam (Vocarimex, VOC/UPCoM) thông qua kế hoạch doanh thu 1.280 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 57 tỷ đồng trong năm nay, giảm lần lượt 51% và 76% so với thực hiện năm trước. 

Kế hoạch trên không bao gồm lợi nhuận trong công ty liên kết. Năm ngoái, Vocarimex đã hoàn tất công tác giải thể công ty con, qua đó không còn lập báo cáo tài chính hợp nhất.

Quý I, doanh thu thuần giảm 38,5% về còn 474 tỷ đồng, trong khi lãi trước thuế tăng 196% so với cùng kỳ năm trước, đạt 9,9 tỷ đồng. Doanh nghiệp giải trình lợi nhuận tăng mạnh do biên lợi nhuận gộp cải thiện nhờ giá vốn hàng bán giảm nhiều hơn doanh thu bán hàng (giá vốn hàng bán giảm 39,96% so với cùng kỳ năm ngoái). Nguyên nhân là giá vốn giảm là giá bình quân hàng tồn kho đầu năm thấp so với giá thị trường. Bên cạnh đó, công ty cũng giảm chi phí bán hàng và chi phí tài chính. Như vậy sau 3 tháng đầu năm, Vocarimex đã thực hiện được 26% mục tiêu doanh thu và 17% chỉ tiêu lãi trước thuế. 

Mục tiêu lợi nhuận 2021 của Vocarimex còn 24% năm trước
Mục tiêu lợi nhuận 2021 của Vocarimex còn 24% năm trước.

HĐQT cho biết Vocarimex gặp khó khăn trong năm 2020 do giá nguyên liệu dầu thế giới và tỷ giá biến động liên tục do Covid-19 ảnh hưởng đến việc nhập khẩu nguyên liệu đầu vào của doanh nghiệp. Với kết quả kinh doanh đạt được, HĐQT trình phương án chia cổ tức năm 2020 tỷ lệ 12%, tương đương với mức thanh toán gần 146,2 tỷ đồng, trước đó doanh nghiệp đã trả cổ tức năm 2019 với tỷ lệ tương tự. Kế hoạch cổ tức năm nay dự kiến vẫn duy trì ở mức 12% lợi nhuận chưa phân phối năm 2021.

Doanh nghiệp dầu ăn này là công ty con thuộc Tập đoàn Kido. Được biết, Kido có kế hoạch sáp nhập tất cả các đơn vị thành viên bao gồm Kido Foods, Dầu thực vật Tường An, Vocarimex và Kido Nhà Bè với mục tiêu tinh gọn bộ máy, tiết kiệm chi phí vận hành, chi phí logistics và tăng tính thanh khoản của cổ phiếu. 

Tính đến nay, Kido mới hoàn tất hợp nhất Kido Foods. Tập đoàn có ý định mua phần vốn của SCIC tại Vocarimex vào cuối năm trước nhưng vướng quy định chưa thực hiện được. Theo đó, việc hợp nhất Dầu Tường An cũng phải chờ SCIC thoái xong vốn tại Vocarimex.

Linh An

Tin liên quan