Một cá nhân bị xử phạt khi giao dịch cổ phiếu TV2 của Tư vấn xây dựng Điện 2

DNHN - Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 375/QĐ-XPVPHC ngày 22/11/2021 về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Tạ Công Sơn (địa chỉ: Thôn 2, Đức Liễu, Bù Đăng, Bình Phước) do chậm công bố thông tin.

Cụ thể, phạt tiền 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) với ông Sơn theo quy định tại khoản 3 Điều 5, điểm a khoản 4 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Một cá nhân bị xử phạt khi giao dịch cổ phiếu TV2 của Tư vấn xây dựng Điện 2
Một cá nhân bị xử phạt khi giao dịch cổ phiếu TV2 của Tư vấn xây dựng Điện 2.

Hành vi vi phạm hành chính như sau: Công bố thông tin không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng và khi không còn là cổ đông lớn (Ngày 20/11/2018, ông Tạ Công Sơn mua 5.300 và bán 1.215 cổ phiếu của Công ty CP Tư vấn xây dựng Điện 2 (mck: TV2), dẫn đến số lượng cổ phiếu tăng từ 612.245 lên 616.330 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ nắm giữ tăng từ 4,97% lên 5%, trở thành cổ đông lớn của CTCP Tư vấn xây dựng Điện 2.

Ngày 10/01/2019, ông Tạ Công Sơn đã bán 5.000 cổ phiếu TV2, dẫn đến số lượng cổ phiếu giảm từ 616.300 xuống 611.300 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ nắm giữ giảm từ 5% xuống 4,96%, không còn là cổ đông lớn của Công ty CP Tư vấn xây dựng Điện 2. Ngày 15/03/2019, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội mới nhận được công bố thông tin và giải trình của ông Tạ Công Sơn).

PV

Tin liên quan