Long An hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy - 04/10” năm 2023

16:41 04/10/2023

Nhằm hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy - 04/10”, UBND tỉnh Long An tổ chức các hoạt động liên quan nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân trong công tác PCCC và CNCH.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH), nhất là về trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác PCCC và CNCH của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, cơ sở, của cá nhân, chủ hộ gia đình bằng nhiều hình thức, nêu rõ những thực trạng tồn tại, bất cập, dẫn đến nguy cơ cháy, nổ cao; đặc biệt, là tình hình cháy, nổ đang diễn biến phức tạp tại các khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp với sản xuất, kinh doanh, các chung cư, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ cao, các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường,…

Long An tổ chức các hoạt động hưởng ứng
Long An tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy - 04/10" năm 2023.

Phát động phong trào toàn dân tham gia tích cực công tác PCCC; tổ chức các hoạt động sôi nổi, thiết thực phù hợp tình hình thực tế để hưởng ứng Ngày toàn dân PCCC. Tổ chức nhân rộng các mô hình "Tổ liên gia an toàn PCCC", "Điểm chữa cháy công cộng" đối với các khu dân cư trên địa bàn tỉnh. Tổ chức ký cam kết đảm bảo an toàn PCCC và CNCH tại các cơ sở có nguy cơ cháy cao, nhà ở kết hợp kinh doanh, cơ sở lưu trú, cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường; tuyên truyền lưu động tại các khu dân cư, treo pa nô, áp phích hưởng ứng "Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy - 04/10" tại các cơ quan, doanh nghiệp với quy mô, hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả.

Tăng cường tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực tập phương án chữa cháy, thoát nạn cho 100% hộ gia đình, người làm việc tại các loại hình nhà ở nhiều căn hộ (chung cư mini), cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ cao. Tuyên truyền, hướng dẫn và vận động 100% người dân trên địa bàn quản lý trang bị các phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ như: Trang bị Hệ thống báo cháy tự động đối với kiểu nhà ống từ 03 tầng trở lên (theo quy định tại Mục 5, Phụ lục A Quy định về trang bị hệ thống báo cháy tự động, thiết bị báo cháy cục bộ và hệ thống chữa cháy ban hành kèm theo TCVN 3890:2023 về phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình – trang bị, bố trí, kiểm tra và bảo dưỡng quy định); trang bị Hệ thống Cảnh báo cháy sớm không dây đối với các nhà ở, kết hợp với sản xuất, kinh doanh và trang bị các phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (thang dây, mặt nạ phòng độc, dụng cụ phá dỡ, phương tiện chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn…) theo quy định tại TCVN 3890:2023 để kịp thời xử lý các vụ cháy, nổ ngay từ khi mới phát sinh. Đồng thời, đối với tất cả các chung cư, nhà nhiều căn hộ (chung cư mini), cơ sở kinh doanh cho thuê trọ có mật độ người ở cao phải tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, tại buổi diễn tập tất cả các hộ gia đình sinh sống trong khu chung cư phải ít nhất có 01 người tham gia.

Chủ động kiểm tra, tự tổ chức kiểm tra thường xuyên công tác an toàn PCCC và CNCH trong phạm vi quản lý; đặc biệt, khẩn trương thành lập các Đoàn kiểm tra để thực hiện việc tổng rà soát, kiểm tra an toàn PCCC và CNCH đối với cơ sở lưu trú, khách sạn, nhà nghỉ, chung cư, nhà tập thể, nhà ở ký túc xá, nhà hỗn hợp và các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 8530/UBND-NCTCD, ngày 20/9/2023. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, rà soát, thống kê danh sách công trình, phân loại các tồn tại, vi phạm theo lĩnh vực xây dựng, PCCC, điện lực,…để tham mưu UBND tỉnh có giải pháp tăng cường về PCCC, thoát nạn với tinh thần hạn chế ảnh hưởng nhu cầu sinh sống chính đáng của người dân và hạn chế đến mức thấp nhất số vụ cháy xảy ra do nguyên nhân chủ quan của con người. Tiếp tục củng cố, duy trì, xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng Dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở, chuyên ngành, thực hiện tốt theo phương châm "04 tại chỗ"; chủ động các phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, ứng trực xử lý kịp thời vụ việc phát sinh ngay từ ban đầu nhằm hạn chế tối đa khả năng cháy lan, cháy lớn và sự cố tai nạn.

Bảo Quyên