Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương tuyên truyền Bầu cử đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp

DNHN - Thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về “Tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026”.

Inforgraphic
Inforgraphic.

 Hoàng Thu

Tin liên quan