Lào Cai đẩy mạnh cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến

22:33 03/03/2024

Theo kế hoạch, trong năm 2024, tỉnh Lào Cai sẽ triển khai một loạt các giải pháp nhằm đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

UBND tỉnh Lào Cai vừa công bố kế hoạch tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn, nhằm tăng cường hiệu quả trong việc xử lý hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC), đặc biệt là các dịch vụ trực tuyến toàn trình.

Theo kế hoạch, trong năm 2024, tỉnh Lào Cai sẽ triển khai một loạt các giải pháp nhằm đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Điều này bao gồm việc tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, cũng như tăng cường giám sát chất lượng và thời gian giải quyết các hồ sơ TTHC trực tuyến.

Lào Cai đẩy mạnh cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến
Lào Cai đẩy mạnh cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Đồng thời, việc áp dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số sẽ được tập trung, nhằm nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công và đảm bảo tính an toàn, thiết thực và hiệu quả của quá trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Đặc biệt, 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức khi có nhu cầu giải quyết TTHC sẽ được yêu cầu sử dụng dịch vụ công trực tuyến và thanh toán trực tuyến.

Ngoài ra, UBND tỉnh Lào Cai cũng đặt ra mục tiêu chuẩn hoá dữ liệu TTHC, đảm bảo sự đồng bộ và thống nhất giữa Cổng dịch vụ công của tỉnh với Cổng dịch vụ công quốc gia. Đồng thời, công tác thông tin và tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến cũng sẽ được thúc đẩy để nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, người dân và doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã yêu cầu thực hiện triển khai dịch vụ công trực tuyến và thanh toán trực tuyến một cách sáng tạo, hiệu quả và toàn diện. Điều này cũng đòi hỏi các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan phải chịu trách nhiệm trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ban, ngành và địa phương.

Ngọc Lợi