Lãnh đạo Quảng Nam chỉ đạo ngành du lịch phát triển du lịch phải thật an toàn và bền vững

DNHN - Đó là khẳng định của, đồng chí Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 4. Tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 27/12/2016 của Tỉnh ủy về phát triển du lịch Quảng Nam đến năm 2020 định hướng đến năm 2025 và thông qua dự thảo Nghị quyết phát triển du lịch Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Quang cảnh buổi hội nghị.

Quang cảnh buổi hội nghị..

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 27/12/2016 của Tỉnh ủy về phát triển du lịch Quảng Nam đến năm 2020 định hướng đến năm 2025 và thông qua dự thảo Nghị quyết phát triển du lịch Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Tính đến cuối năm 2019, các chỉ tiêu phát triển du lịch đề ra theo Nghị quyết cơ bản đạt được và có một chỉ tiêu đã vượt, cụ thể: 7,79/8 triệu lượt khách, 18.000/20.000 lao động, 841/600 cơ sở lưu trú với 16.703/12.000 phòng, thu nhập xã hội từ du lịch đạt 14.500 tỷ/15.500 tỷ. Hiện nay, một số nơi du lịch phát triển đã tạo thêm việc làm và tăng thu nhập cho người dân, góp phần tạo diện mạo mới cho nông thôn, đô thị; bước đầu hình thành thêm một số điểm du lịch cộng đồng mới, mang lại những tín hiệu tích cực trong việc phát triển du lịch gắn với giảm nghèo bền vững…

Các khu du lịch trọng điểm được chú trọng đầu tư, một số khu nghỉ dưỡng, cơ sở lưu trú quy mô lớn và đẳng cấp được xây dựng mới. Nguồn lực từ doanh nghiệp đầu tư cho cơ sở vật chất phục vụ du lịch ngày càng tăng với các nhà đầu tư lớn, chiến lược. UBND các huyện, thị xã, thành phố đã chủ động nguồn ngân sách địa phương, huy động nguồn xã hội hóa, nỗ lực đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng du lịch, từng bước nâng cao chất lượng cơ sở vật chất.

Bên cạnh công tác giới thiệu hình ảnh, quảng bá du lịch đã được các cấp, ngành quan tâm thực hiện bằng nhiều nội dung, hình thức quảng bá phong phú về điểm đến, sản phẩm du lịch, qua đó góp phần xây dựng hình ảnh, thương hiệu du lịch Quảng Nam, nhờ vậy đã thu hút được nhiều du khách trong nước và quốc tế đến Quảng Nam.

Về giải pháp về phát triển thương mại, dịch vụ tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 đưa ra 10 nhóm giải pháp, trong đó có việc rà soát các quy hoạch ngành trước đây để đánh giá, dự báo phát triển, làm cơ sở để đề xuất quy hoạch tích hợp; chuyển đổi mô hình quản lý chợ truyền thống và cơ chế chính sách xây dựng phát triển hạ tầng thương mại điện tử; xây dựng nhóm giải pháp về phát triển thương mại điện tử, xúc tiến thương mại, hạ tầng thương mại, logictics, nhân lực...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Trí Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng vấn đề tiên quyết trong giai đoạn hiện nay là xu hướng lựa chọn an toàn, bền vững...

Trọng Tâm

Tin liên quan