Lạng Sơn triển khai nền tảng "cửa khẩu số"

DNHN - Từ 21/2, yêu cầu doanh nghiệp xuất nhập khẩu, vận tải và người điều khiển phương tiện qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị phải thực hiện khai báo trên nền tảng "cửa khẩu số".

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Ngày 13/1, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Công văn số 57/UBND-KGVX về việc chính thức triển khai thí điểm Nền tảng "cửa khẩu số".

Các doanh nghiệp và cơ quan chức năng liên quan sẽ chính thức sử dụng thí điểm Nền tảng "cửa khẩu số" từ ngày 14/1/2022 tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị đảm bảo nguyên tắc đáp ứng các quy định nghiệp vụ của các ngành liên quan và tối đa việc thực hiện các quy trình, thủ tục của doanh nghiệp xuất nhập khẩu khai báo trực tuyến dữ liệu hàng hóa, phương tiện vận tải đầu vào, các lực lượng chức năng tại cửa khẩu chuyển từ việc nhập dữ liệu thủ công, trực tiếp sang kiểm tra, giám sát, xác nhận trực tuyến trên Nền tảng cửa khẩu số.

Để quá trình triển khai Nền tảng "cửa khẩu số" được thuận lợi, ngày 19/01/2022, Trung tâm Quản lý cửa khẩu, Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn ban hành Thông báo số 65/TB-TTQLCK về việc tập huấn, hỗ trợ hướng dẫn thực hiện triển khai thí điểm Nền tảng "cửa khẩu số" tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị.

PV

Bài liên quan