Lần đầu tiên Quốc hội sẽ tổ chức 2 diễn đàn

14:55 10/07/2024

Nội dung này được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết khi phát biểu khai mạc phiên họp thứ 35 Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sáng 10/7.

Ảnh minh họa
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: P.Thắng

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, hai diễn đàn pháp luật và giám sát của Quốc hội là nội dung mới, lần đầu tiên được tổ chức theo tinh thần "đúng vai, thuộc bài".

Ông Mẫn cho biết, việc tổ chức diễn đàn pháp luật nhằm nâng cao chất lượng xây dựng và công tác lập pháp của Quốc hội, đồng thời cải thiện chất lượng giám sát của Quốc hội.

“Giám sát của Quốc hội phải đảm bảo trúng và đúng các vấn đề mà cử tri và nhân dân quan tâm, phát huy những mặt tốt và chỉ ra những bài học kinh nghiệm, khắc phục những tồn tại, hạn chế”, ông nhấn mạnh.

Trên cơ sở đó, Chính phủ và các bộ, ngành sẽ chỉ đạo và quản lý điều hành kinh tế, xã hội tốt hơn.

Trong phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ đánh giá tổng kết, rút kinh nghiệm kỳ họp 7 và cho ý kiến chuẩn bị kỳ họp thứ 8.

Ông Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh kỳ họp 7 là kỳ họp dài nhất từ đầu nhiệm kỳ với nhiều nội dung, kéo dài 27,5 ngày và đã đảm bảo theo đúng chương trình đề ra.

Về chuẩn bị cho kỳ họp thứ 8, Chủ tịch Quốc hội cho biết còn khoảng 3 tháng nữa sẽ tổ chức. Ông đề nghị các cơ quan của Quốc hội rút kinh nghiệm từ các kỳ họp trước, chuẩn bị từ sớm để đảm bảo chất lượng và hiệu quả cho kỳ họp. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét và thông qua Dự thảo Nghị quyết về việc giải thể, thành lập, sáp nhập một số cơ quan điều tra hình sự trong Quân đội nhân dân Việt Nam; Dự thảo Nghị quyết về kiện toàn tổ chức bộ máy, kiểm sát viên Viện kiểm sát quân sự các cấp.

Ủy ban cũng sẽ xem xét, quyết định hai vấn đề về tài chính và ngân sách, bao gồm bổ sung dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2024 cho Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

Một nội dung khác là xem xét, quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 cho các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương; hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án sử dụng nguồn tăng thu, cắt giảm, tiết kiệm chi ngân sách Trung ương năm 2021 còn dư sau khi thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trong Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Trần Thanh Mẫn cho biết, nguồn tăng thu và tiết kiệm chi năm 2022 đã được phân bổ, nhưng tiến độ triển khai còn chậm, trong kỳ họp thứ 7 báo cáo tiến độ giải ngân mới đạt 8,6%.

Ngoài ra, Quốc hội đã quyết định sử dụng vốn tăng thu và tiết kiệm chi năm 2023 để Chính phủ phân bổ cho các ngành và địa phương các công trình cấp bách, quan trọng nhằm đảm bảo điều hành kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh.

Anh Nguyên