Lâm Đồng chấm dứt hiệu lực quy định liên quan phân lô, tách thửa

23:38 23/05/2023

Theo quy định mới từ UBND tỉnh Lâm Đồng, đất nông nghiệp diện tích tối thiểu tách thửa là 500m² tại khu vực đô thị, 1.000m² tại khu vực nông thôn.

Ngày 23/5, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành văn bản chỉ đạo một số nội dung liên quan đến tách và hợp thửa đất.

Trong đó, địa phương này quyết định chấm dứt hiệu lực toàn bộ các văn bản của UBND tỉnh đã ban hành trước đây, gồm quyết định số 4911/UBND-ĐC ngày 5/7/2022 về tiếp nhận, xem xét, giải quyết hồ sơ tách thửa, hợp thửa đất trên địa bàn tỉnh và quyết định số 1952/UBND-ĐC1 ngày 16/3/2023 về việc xử lý các vướng mắc, khó khăn liên quan đến việc phân lô, tách thửa, kinh doanh bất động sản trên địa bàn các huyện, thành phố.

Ngoài ra, UBND Lâm Đồng giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì cùng Sở Xây dựng, Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 40/2021/QĐ-UBND ngày 1/11/2021 của UBND tỉnh, theo hướng xây dựng nội dung dự thảo theo đúng quy định của pháp luật đất đai về tách thửa, hợp thửa.

Lâm Đồng chấm dứt hiệu lực quy định liên quan phân lô, tách thửa
Lâm Đồng chấm dứt hiệu lực quy định liên quan phân lô, tách thửa.

Đồng thời, tỉnh cũng bỏ quy định về mở đường giao thông, thu hồi đất làm đường giao thông; bỏ quy định về việc lập quy hoạch chi tiết, lập dự án, và khẩn trương hoàn thành trước ngày 25/6/2023.

Trước đó, hồi tháng 11/2021, UBND Lâm Đồng ban hành quyết định, quy định về điều kiện tách thửa, hợp thửa và diện tích tối thiểu được tách thửa đất trên địa bàn. Điều kiện thửa đất được phép tách thửa, hợp thửa là đất ở và đất nông nghiệp thuộc quy hoạch sử dụng đất phải đảm bảo điều kiện: tiếp giáp với đường giao thông hiện hữu và đã thể hiện trên bản đồ địa chính, giấy chứng nhận đã cấp, hoặc đường đã sử dụng ổn định sau khi địa phương thu thập ý kiến của những người đã từng cư trú cùng thời điểm bắt đầu sử dụng đất.

Trường hợp diện tích thửa đất hoặc khu đất nhỏ hơn 5ha thì tiến hành lập Bản vẽ tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500, được UBND cấp huyện ký duyệt bản vẽ kèm theo văn bản thống nhất; trong đó thể hiện các quy chuẩn quy định liên quan đến hạ tầng kỹ thuật đường giao thông thuộc bản vẽ. Thửa đất hoặc khu đất khi tách thửa, hợp thửa có diện tích lớn hơn 5.000m² thì phải dành ít nhất 5% để xây dựng hạ tầng xã hội phục vụ lợi ích công cộng.

Theo quy định mới này, đất nông nghiệp diện tích tối thiểu tách thửa là 500m² tại khu vực đô thị, 1.000m² tại khu vực nông thôn (trước đây quy định chung diện tích tối thiểu là 500m²).

Trước đó, cuối tháng 4/2023, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp có văn bản đề nghị UBND Lâm Đồng tự kiểm tra, xử lý các công văn và quyết định về điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu tách thửa đất mà tỉnh đã ban hành từ năm 2021 đến nay.

Trước đó, tháng 11/2021, UBND Lâm Đồng đã ban hành Quyết định số 40 về điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu tách thửa đất đối với từng thửa đất trên địa bàn.

Trong thời gian chờ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 40, tháng 7/2022, UBND tỉnh Lâm Đồng có Công văn số 4911 đề nghị các sở ngành và địa phương xem xét, tiếp nhận giải quyết hồ sơ tách, hợp thửa đất với một số trường hợp. Theo công văn này, đa phần cá nhân không thể tách thửa đất nông nghiệp. Nếu muốn tách thửa phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã và lập dự án đầu tư trình phê duyệt.

Trường hợp ngoại lệ là tách thửa đất để thừa kế hoặc tặng cho (giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi với con nuôi; ông nội/ngoại, bà nội/ngoại với cháu nội/ngoại; anh, chị em ruột với nhau theo quy định), mỗi người được nhận 1 thửa đất sau khi tách thửa. Đây được xem là quy định trái luật.

PV (t/h)