Kỳ họp thứ 7 (chuyên đề), HĐND tỉnh Hòa Bình khoá XVII thông qua 4 nghị quyết quan trọng

DNHN - Sáng 28/6, HĐND tỉnh Hòa Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề). Các đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh; Võ Ngọc Kiên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hòa Bình chủ trì kỳ họp. Dự kỳ họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hòa Bình Bùi Đức Hinh kết luận hội nghị
Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hòa Bình Bùi Đức Hinh kết luận hội nghị. 

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Hòa Bình đã nghe các tờ trình, dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình và nghiên cứu, xem xét báo cáo thẩm tra các dự thảo nghị quyết của Ban KT-NS (HĐND tỉnh), báo cáo giải trình của UBND tỉnh liên quan đến các nội dung trình tại kỳ họp. Trên cơ sở xem xét toàn diện, kỹ lưỡng, các đại biểu HĐND tỉnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm thảo luận và quyết định thông qua 4 nghị quyết với tỷ lệ tán thành cao: Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Nhà nước và mức đối ứng từ ngân sách địa phương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết về việc phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện các CTMTQG; Nghị quyết về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách T.Ư năm 2022 thực hiện các CTMTQG; Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp, mở rộng Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em. Qua đó, tiếp tục thể chế các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chủ trương của BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Với tinh thần khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân trong tỉnh, Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVII đã hoàn thành chương trình đề ra. HĐND tỉnh giao UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp có kế hoạch triển khai cụ thể, thực hiện hiệu quả các nghị quyết của kỳ họp. Đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, chính quyền các cấp trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn tập trung triển khai bảo đảm thực hiện hiệu quả các nghị quyết được thông qua, đặc biệt chủ động cân đối bố trí ngân sách địa phương, lồng ghép với dự toán ngân sách T.Ư, huy động tối đa các nguồn lực tài chính hợp pháp khác để thực hiện các CTMTQG trên địa bàn, bảo đảm không chồng chéo, trùng lắp về phạm vi, đối tượng, nội dung hỗ trợ; bảo đảm tính công khai, minh bạch trong quản lý đầu tư; tiếp tục đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động để tạo chuyển biến mạnh mẽ trong những tháng cuối của năm 2022, hoàn thành mục tiêu phát triển KT-XH năm 2022, tạo đà cho việc thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm giai đoạn 2021 - 2025.

Đức Phượng

Bài liên quan