Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam tăng 24,4% so với cùng kỳ năm 2020

DNHN - Theo Tổng cục Thống kê, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tháng 9/2021 ước tính đạt 53,5 tỷ USD, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2020. Nhờ đó, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 9 tháng đầu năm 2021 đạt 483,17 tỷ USD, duy trì tốc độ tăng với 24,4% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa thực hiện tháng 9/2021 đạt 27 tỷ USD, giảm 0,8% so với tháng trước và giảm 0,6% so với cùng kỳ năm 2020. Theo Tổng cục Thống kê, tháng 9 là tháng thứ hai cả nước có kim ngạch xuất khẩu suy giảm so với cùng kỳ, mà nuyên nhân chính là do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. 

  Ảnh minh họa.

Trong 9 tháng năm 2021 đã có 31 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 92,5% tổng kim ngạch xuất khẩu. Đặc biệt, đã có 6 mặt hàng xuất khẩu đạt trên 10 tỷ USD, chiếm 63,2% tổng kim ngạch xuất khẩu. Có thể kể đến nhóm hàng công nghiệp chế biến ước tính đạt 214 tỷ USD, tăng 19,5%; Nhóm hàng nông sản, lâm sản đạt 17,7 tỷ USD, tăng 17,6%... 

Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa thực hiện tháng 9/2021 đạt 27 tỷ USD, giảm 0,8% so với tháng trước và giảm 0,6% so với cùng kỳ năm 2020. Theo Tổng cục Thống kê, tháng 9 là tháng thứ hai cả nước có kim ngạch xuất khẩu suy giảm so với cùng kỳ, mà nuyên nhân chính là do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Nhập khẩu của khu vực kinh tế trong nước đạt 83,72 tỷ USD, tăng 25% trong khi khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 158,93 tỷ USD, tăng 33,6%. Trong 9 tháng năm 2021 có 36 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 90,4% tổng kim ngạch nhập khẩu. 

PV

Bài liên quan