Kiên Giang: Triển khai Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len

DNHN - Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (Hiệp định UKVFTA) trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh Kiên Giang yêu cầu các Sở, ngành và địa phương tăng cường phổ biến về UKVFTA cho các đối tượng có liên quan, đặc biệt là các đối tượng có thể chịu tác động như nông dân, ngư dân, cơ quan quản lý cấp trung ương và địa phương, hiệp hội ngành nghề, hợp tác xã, cộng đồng doanh nghiệp, công nhân, các thành phần lao động khác thông qua các phương tiện truyền thông, trang thông tin điện tử, in ấn các ấn phẩm, tài liệu, các chương trình phát thanh và truyền hình, các lớp tập huấn, khóa đào tạo trực tuyến, hội thảo nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết về nội dung cam kết cũng như các công việc cần triển khai để thực thi hiệu quả UKVFTA.

Chú trọng tập huấn cho các cán bộ thuộc cơ quan quản lý nhà nước cũng như các doanh nghiệp về một số lĩnh vực như thuế, quy tắc xuất xứ, tiếp cận thị trường Vương quốc Anh, đầu tư, dịch vụ, hải quan, mua sắm của Chính phủ, phòng vệ thương mại, sở hữu trí tuệ, lao động, môi trường ... bảo đảm các doanh nghiệp và các cán bộ thuộc cơ quan quản lý nhà nước hiểu rõ, hiểu đúng, từ đó giúp việc tận dụng và thực thi Hiệp định được đầy đủ và hiệu quả. 

Sở Công thương là đầu mối cập nhập, tiếp nhận thông tin về Hiệp định UKVFTA từ Bộ Công thương và các Bộ, ngành Trung ương để cung cấp thông tin. Tăng cường cung cấp thông tin về thị trường xuất nhập khẩu, thị trường trong nước để doanh nghiệp nắm bắt thông tin các yêu cầu về kỹ thuật, quy định về quản lý xuất nhập khẩu hàng hóa của Vương quốc Anh. Đẩy mạnh các chương trình xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch bằng nhiều hình thức đối với Vương quốc Anh; tạo điều kiện để doanh nghiệp tỉnh giới thiệu sản phẩm của tỉnh, tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư.

Kiên Giang triển khai Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len
Kiên Giang triển khai Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len.

UBND tỉnh Kiên Giang cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát văn bản pháp luật do tỉnh ban hành, đề xuất sửa đổi, bổ sung để phù hợp với quy định, cam kết của Hiệp định UKVFTA. Xây dựng các chương trình hỗ trợ, nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngành hàng, doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, nông dân… phù hợp với cam kết quốc tế. Đồng thời, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia vào mạng lưới sản xuất, chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng có sự tham gia của các doanh nghiệp Vương quốc Anh để tận dụng lợi ích của Hiệp định; có cơ chế khuyến khích, định hướng các doanh nghiệp có vốn đầu tư của Vương quốc Anh kết nối với doanh nghiệp tỉnh, từng bước hình thành và phát triển chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu. Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai chính sách xã hội, bao gồm chính sách hỗ trợ về tài chính, dạy nghề để chuyển đổi nghề nghiệp, cung cấp các dịch vụ tư vấn việc làm,... để giúp người lao động bị mất việc làm do các doanh nghiệp không đứng vững được trong quá trình cạnh tranh.

Trần Hà

Bài liên quan