Kiên Giang: Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư năm 2021

DNHN - Tỉnh Kiên Giang triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư năm 2021 để kêu gọi, thu hút doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tìm hiểu, tìm kiếm cơ hội đầu tư tại tỉnh.

Trong năm 2021, tỉnh Kiên Giang tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, các cơ chế chính sách ưu đãi, hỗ trợ khuyến khích đầu tư, các dự án ưu tiên mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh để thu hút đầu tư trong và ngoài nước. Các lĩnh vực tỉnh chú trọng mời gọi, thu hút đầu tư như: Giao thông đường bộ, cảng biển, cảng sông, cấp điện, cấp nước, xử lý chất thải rắn, năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, hạ tầng khu và cụm công nghiệp, khai thác, nuôi trồng, chế biến thủy hải sản xuất khẩu, xây dựng vùng chuyên canh lúa, cây công nghiệp, phát triển các ngành công nghiệp sản xuất và công nghiệp hỗ trợ trong các khu và cụm công nghiệp, đa dạng hóa loại hình và sản phẩm du lịch, đầu tư phát triển các ngành thương mại dịch vụ, giáo dục, y tế chất lượng cao…

Khu đô thị Phú Cường tại TP Rạch Giá đã tạo nên diện mạo mới
Khu đô thị Phú Cường đã tạo nên diện mạo mới cho TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Theo đó, tỉnh tập trung triển khai thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công trung hạn và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025, phấn đấu thu hút 40 - 50 dự án FDI với tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng 60 - 100 triệu USD. Tỉnh phấn đấu năm 2021, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn đạt 48.000 tỷ đồng. Phát huy lợi thế là một trong 4 tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm vùng Đồng bằng sông Cửu Long, tranh thủ cơ chế chính sách, nguồn lực phân bổ của Trung ương đầu tư có hiệu quả để tạo hiệu ứng lan tỏa và thu thút các thành phần kinh tế trong và ngoài nước đầu tư vào các lĩnh vực mà tỉnh có tiềm năng, thế mạnh, bảo đảm phát triển bền vững.

Tỉnh xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ hoạt động xúc tiến đầu tư, xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư và những ấn phẩm, tài liệu phục vụ xúc tiến đầu tư. Đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng, cơ hội đầu tư, kết nối các hoạt động xúc tiến đầu tư với xúc tiến thương mại và du lịch, tham gia chương trình xúc tiến đầu tư ở các thị trường trọng điểm.

Tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị hữu quan nghiên cứu, đánh giá tiềm năng thị trường, xu hướng và đối tác đầu tư, ưu tiên mời gọi các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước có tiềm lực, uy tín. Tỉnh tăng cường hoạt động xúc tiến đầu tư kết hợp với các bộ, ngành Trung ương tổ chức tại các thị trường truyền thống của Việt Nam như: Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Mỹ… và các đối tác là thành viên của Hiệp định CPTPP, EVFTA.

Tiếp đến, tỉnh tổ chức đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo sự gần gũi, thân thiện giữa chính quyền và doanh nghiệp. Thực hiện công khai, minh bạch các chủ trương, cơ chế của Trung ương và địa phương, nhất là các chính sách thu hút đầu tư, thủ tục hành chính, quy hoạch, kế hoạch, dự án, xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, bình đẳng.

Cùng với đó, tỉnh đào tạo, tập huấn, tăng cường năng lực cho cán bộ và doanh nghiệp về xúc tiến đầu tư; tập trung huy động các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng trên địa bàn, tạo sức lan tỏa, thúc đẩy hợp tác thu hút đầu tư.

Được biết, tỉnh đã phê danh mục 144 dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh với nhiều lĩnh vực như: Nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, hệ thống giao thông đường bộ, cảng biển, cảng sông, cấp đện, cấp nước, xử lý nước thải và rác thải, đầu tư hạ tầng các khu và cụm công nghiệp, khai thác, nuôi trồng, chế biến thủy hải sản, thương mại dịch vụ, du lịch, môi trường… Đến nay, Kiên Giang đã cấp mới quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 49 dự án, với tổng vốn đầu tư 22.660 tỷ đồng.

PV

Tin liên quan