Khánh Hòa: Từng bước khôi phục các hoạt động sản xuất, kinh doanh

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong tháng 9 năm 2021 vừa được UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành.

 

Từng bước khôi phục các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Ảnh: Lê Xưa.

Theo kế hoạch, trong tháng 9-2021, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị sự nghiệp công lập và các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh cần tiếp tục ưu tiên cao nhất cho công tác phòng, chống dịch và kiểm soát dịch bệnh Covid-19; từng bước khôi phục các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư xây dựng, đồng thời triển khai các biện pháp hỗ trợ lưu thông hàng hóa, đảm bảo các phương tiện vận chuyển hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng và sản xuất của nhân dân được lưu thông thông suốt; chuẩn bị và hoàn thiện các nội dung trình tại Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 7 và kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa VII; kiểm tra, đôn đốc, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để giải ngân vốn đầu tư công đảm bảo chất lượng và tiến độ quy định; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm, các công trình quốc gia về giao thông, điện và tiến độ xác định giá đất phục vụ công tác bồi thường cùng với các dự án ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh; đẩy nhanh tiến độ thực hiện lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; điều chỉnh quy hoạch chung TP. Nha Trang đến năm 2040; điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050; triển khai lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021 - 2030, không phụ thuộc vào quy hoạch chung của tỉnh; tăng cường các biện pháp siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách nhà nước, giảm tối đa các khoản chi thường xuyên.

Ngoài ra, cần thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ an sinh xã hội, giải quyết việc làm, tạo điều kiện cho người lao động sớm quay trở lại thị trường, bảo đảm đủ lực lượng lao động khi bước vào giai đoạn tăng cường sản xuất; tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 ứng phó với dịch bệnh Covid-19 theo Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 7-9-2021 của Chủ tịch UBND tỉnh; thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), chỉ số cải cách hành chính (PAR-Index); tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ, cháy rừng; phòng, chống thiên tai, lũ lụt….

Nguyễn Xuân (Nguồn: Cổng thông tin điện tử tình Khánh Hòa) 

Tin liên quan