Khánh Hòa: Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư các dự án thuộc chương trình phục hồi kinh tế - xã hội

13:03 16/08/2022

Đây là ý kiến chỉ đạo của ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tại cuộc họp với các sở, ngành liên quan về tiến độ lập, đề xuất chủ trương đầu tư các dự án thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, diễn ra chiều 15-8.

 

Ảnh minh họa
Mở rộng Trung tâm Y tế huyện Vạn Ninh là một trong các dự án được UBND tỉnh đề xuất chủ trương đầu tư.

Tại cuộc họp, sau khi nghe ý kiến của các sở, ngành, ông Đinh Văn Thiệu thống nhất sẽ trình HĐND tỉnh hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư các dự án: Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Nha Trang; Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh; Mở rộng Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa và Trung tâm Y tế huyện Vạn Ninh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục rà soát và giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình lập, thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư; sau đó, khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ để tham mưu UBND tỉnh kịp thời trình tại kỳ họp sắp tới của HĐND tỉnh. Ông Đinh Văn Thiệu cũng giao UBND TP. Nha Trang và huyện Diên Khánh chuẩn bị quỹ đất để thực hiện Dự án Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; đảm bảo triển khai ngay các phương án giải phóng mặt bằng khi được HĐND tỉnh thông qua chủ trương đầu tư.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Dự án Mở rộng Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa và Trung tâm Y tế huyện Vạn Ninh hiện không có khó khăn, vướng mắc trong quá trình lập, thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư. Riêng đối với Dự án Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh và Dự án Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Nha Trang, tuy còn một số vướng mắc trong quá trình lập, thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư nhưng các sở, ngành liên quan đang thực hiện các phương án giải quyết.

Nguyễn Xuân (Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa)