Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 24 (mở rộng)

09:00 11/04/2024

Sáng 11/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 24 (mở rộng) đánh giá tình hình thực hiện quý I, phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2024, xem xét, thông qua một số nội dung liên quan và thực hiện công tác cán bộ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 24 (mở rộng) nhằm đánh giá tình hình thực hiện quý I, phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2024, xem xét, thông qua Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; sơ kết việc thực hiện các nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển công nghiệp và phát triển du lịch tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phát triển đô thị tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2030; thực hiện công tác cán bộ và cho ý kiến, quyết định một số nội dung theo thẩm quyền.

Quang cảnh Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 24 (mở rộng)
Quang cảnh Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 24 (mở rộng).

Dự Hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các đồng chí trưởng các ban, sở, ngành, đoàn thể của tỉnh; Trưởng các ban của HĐND tỉnh; đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Công an tỉnh; lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố.

Phát biểu khai mạc Hội nghị,  Bí Thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy nhấn mạnh: Trong quý I/2024, bám sát chủ trương, định hướng của Trung ương Đảng, các nghị quyết của Quốc hội, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, tỉnh Yên Bái đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng chủ động, linh hoạt, sáng tạo triển khai thực hiện quyết liệt các nhóm nhiệm vụ, giải pháp và đạt được những kết quả khá tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực.

Đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy phát biểu khai mạc Hội nghị
Đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy phát biểu khai mạc Hội nghị.

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý I/2024 đạt 6,06%, xếp thứ 5/14 tỉnh vùng Trung du và miền núi phía Bắc, xếp thứ 26/63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Trong đó: Khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản tiếp tục khẳng định vai trò là trụ đỡ quan trọng của nền kinh tế với tốc độ tăng trưởng đạt 6,98% - cao nhất trong nhiều năm trở lại đây, đứng đầu 14 tỉnh trong vùng, đứng thứ 02/63 tỉnh, thành phố; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 6,18%, đứng thứ 5/14 tỉnh trong vùng; khu vực dịch vụ tăng 6,10%, đứng thứ 6/14 tỉnh trong vùng, đứng thứ 26/63 tỉnh, thành phố. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực.

Nhiều chỉ tiêu kinh tế quan trọng duy trì mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ, như: Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,18%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 8,11%; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng 32%; số lượt khách du lịch và doanh thu dịch vụ du lịch tăng hơn 1,5 lần so với cùng kỳ, giải ngân các nguồn vốn đạt 17%, đứng thứ 24/63 tỉnh, thành phố, cao hơn bình quân chung cả nước (là 12,9%),…

Văn hóa - xã hội được có nhiều tiến bộ. Chất lượng giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được nâng lên. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm gắn với chuyển dịch lao động nông thôn đạt kết quả tích cực.

Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh - xã hội theo quy định; tiếp tục quan tâm chăm lo Tết Nguyên đán cho Nhân dân, bảo đảm mọi người, mọi nhà đều được vui Xuân, đón Tết. Bản sắc văn hóa các dân tộc tiếp tục được bảo tồn và phát huy găn với phát triển kinh tế; các hoạt động lễ hội gắn với phát triển du lịch được triển khai hiệu quả, đúng quy định. Ban hành và tổ chức triển khai đồng bộ các kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giảm nghèo bền vững và nâng cao chỉ số hạnh phúc cho nhân dân năm 2024.

Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; tổ chức giao nhận quân bảo đảm 100% quân số và chất lượng. Công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được triển khai tích cực, hiệu quả.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh được quan tâm, đạt nhiều kết quả quan trọng. Năng lực lãnh đạo của cấp ủy, hiệu lực, hiệu quả quản lý, chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ ra, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị quý I/2024 vẫn còn những tồn tại, hạn chế, như: Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đạt thấp so với kịch bản tăng trưởng và cùng kỳ; công tác quản lý, bảo vệ rừng còn hạn chế, để xảy ra một số vụ cháy rừng ở nhiều nơi. Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều khó khăn nhưng chưa có giải pháp căn cơ, hiệu quả để tháo gỡ kịp thời…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí đại biểu trên cơ sở kết quả triển khai nhiệm vụ quý I/2024 và tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương mình, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn nhìn nhận, phân tích, làm rõ nguyên nhân của những bất cập, hạn chế yếu kém; trên cơ sở đó, đề xuất, kiến nghị nhiệm vụ, giải pháp khả thi để kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của năm 2024.

Về Chương tình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, năng lực, kinh nghiệm thực tiễn để tham gia ý kiến sâu sắc, chất lượng đối với dự thảo; tập trung đánh giá khách quan tính phù hợp, sát thực, khả thi của các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp, bảo đảm phù hợp với mục tiêu chung của cả nước, của vùng và tình hình thực tế của tỉnh; từ đó đề xuất việc điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp trước khi ban hành và tổ chức thực hiện Chương trình hành động.

Về dự thảo Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TU ngày 24/01/2021 về phát triển du lịch tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 và dự thảo Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TU ngày 24/02/2021 về phát triển công nghiệp tỉnh Yên Bái theo hướng bền vững, hiệu quả và thân thiện với môi trường giai đoạn 2021 - 2025, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu tập trung phân tích, làm rõ thêm những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong quá trình triển khai thực hiện các nghị quyết, đề án, chính sách của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; trên cơ sở đó, đề xuất, kiến nghị những nhiệm vụ, giải pháp căn cơ, bài bản để thực hiện hiệu quả Nghị quyết và các đề án, chính sách trong thời gian tới.

Về Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình phát triển đô thị tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2030, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu nghiên cứu thảo luận, đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, khả thi nhằm thực hiện hiệu quả Chương trình phát triển đô thị tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2030 đã đề ra.

 Hạnh Nguyên