Kết quả kinh doanh 9 tháng giảm nhẹ, Dệt may Hòa Thọ vẫn đạt 87% kế hoạch lợi nhuận năm

16:20 23/10/2023

Sau 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Dệt may Hòa Thọ giảm 10% xuống còn 3.579 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của công ty giảm 34% so với cùng kỳ năm trước, đạt 141 tỷ đồng, hoàn thành 87% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tập đoàn Dệt may Hòa Thọ vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2023, cho thấy, doanh thu thuần đã giảm 9% so với cùng kỳ năm trước, đạt mức 1.269 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp cũng giảm 12% xuống còn 141 tỷ đồng trong quý.

Trong khi đó, chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng nhẹ, đồng lượt là 18 tỷ đồng (tăng 29%) và 43 tỷ đồng (tăng 5%). Do đó, lợi nhuận sau thuế của công ty đạt gần 60 tỷ đồng, giảm 18% so với quý 3 năm 2022.

Sau 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Dệt may Hòa Thọ giảm 10% xuống còn 3.579 tỷ đồng. Mặt khác, doanh thu tài chính tăng lên gần 55 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính tăng 28%, đạt 49 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của công ty giảm 34% so với cùng kỳ năm trước, đạt 141 tỷ đồng, hoàn thành 87% kế hoạch lợi nhuận năm.

Kết quả kinh doanh 9 tháng giảm nhẹ, Dệt may Hòa Thọ vẫn đạt 87% kế hoạch lợi nhuận năm
Kết quả kinh doanh 9 tháng giảm nhẹ, Dệt may Hòa Thọ vẫn đạt 87% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính đến ngày 30/9/2023, tổng tài sản của công ty đạt 2.491 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho chiếm tỷ lệ lớn nhất trong cơ cấu tài sản, giảm 26% so với đầu năm, xuống còn 688 tỷ đồng. Tuy nhiên, khoản nợ phải trả của công ty đã tăng lên từ 1.510 tỷ đồng hồi đầu năm lên 1.609 tỷ đồng, chủ yếu là nợ ngắn hạn với 1.362 tỷ đồng.

Dệt may Hòa Thọ dự báo tình hình thị trường sẽ vẫn còn thấp trong nửa đầu năm 2024. Do đó, công ty sẽ tập trung hoàn thiện các dự án đang triển khai mà không mở rộng đầu tư sản xuất.

Trong diễn biến gần đây, cổ phiếu HTG của Dệt may Hòa Thọ sẽ được chào sàn HoSE vào ngày 31/10/2023 với hơn 36 triệu cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị niêm yết là hơn 360 tỷ đồng. Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) hiện sở hữu 22,3 triệu cổ phiếu, tương ứng với 61,9% vốn điều lệ của công ty.

P.V (t/h)