Huyện Đoan Hùng (Phú Thọ) sẵn sàng cho ngày hội toàn dân

DNHN - Những ngày này, cùng với các địa phương trong tỉnh Phú Thọ, cả hệ thống chính trị huyện Đoan Hùng đang tích cực triển khai công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo các bước đúng kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương và tỉnh với mục tiêu, đúng luật, thành công tốt đẹp, thực sự là ngày hội của toàn dân.

 

Ảnh cổ động
Ảnh cổ động.

Theo báo cáo của UBBC huyện Đoan Hùng, nhiệm kỳ 2021 - 2026, HĐND huyện Đoan Hùng được bầu 35 đại biểu, HĐND 22 xã, thị trấn được bầu 485 đại biểu. Đến nay, UBBC huyện và các địa phương đã hoàn thành việc lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi cư trú đối với người được giới thiệu ứng cử, niêm yết danh sách cử tri. UBBC huyện đã phê chuẩn 7 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện. UBBC các xã, thị trấn phê chuẩn 154 đơn vị bầu cử. Toàn huyện có 163 khu vực bỏ phiếu với hơn 92.000 cử tri tham gia bỏ phiếu vào ngày 23/5 tới. Việc chuẩn bị các phương tiện, vật chất, kinh phí, tài liệu phục vụ bầu cử, xây dựng phương án tổ chức bầu cử trong điều kiện tiếp tục phòng, chống dịch bệnh COVID-19 được thực hiện chu đáo. 

Đồng chí Lê Văn Phượng- TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Chủ tịch UBBC huyện Đoan Hùng cho biết: Căn cứ hướng dẫn của Trung ương và tỉnh, huyện Đoan Hùng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai chặt chẽ, đúng luật các bước chuẩn bị cho cuộc bầu cử. Để cuộc bầu cử diễn ra an toàn, tiết kiệm, thành công, thực sự là ngày hội của toàn dân, các tổ chức phụ trách bầu cử ở các địa phương được thành lập, đảm bảo đúng thành phần. Công tác tập huấn nghiệp vụ bầu cử, quy trình các bước hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử được UBBC huyện và Ủy ban MTTQ thực hiện nghiêm túc, bài bản.

Để nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, công tác thông tin, tuyên truyền được huyện đặc biệt chú trọng. Đến nay trên các tuyến đường từ huyện tới xã đã tổ chức treo băng zôn, kẻ vẽ pano, áp phích tuyên truyền về bầu cử, Trung tâm văn hóa huyện đẩy mạnh tuyên truyền bằng xe lưu động đến tận địa bàn khu dân cư để chuyển tải kịp thời những thông tin về bầu cử đến với các tầng lớp nhân dân.

Công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn y tế, chủ động nắm chắc địa bàn, ngăn chặn từ xa, xử lý kịp thời những vụ việc phức tạp cũng được UBBC huyện đặc biệt quan tâm. Để người dân hiểu rõ hơn về những ứng cử viên, ngoài niêm yết danh sách ứng cử viên tại các điểm, huyện còn phô tô tiểu sử của các ứng cử viên gửi đến từng nhà để người dân có điều kiện nghiên cứu tìm hiểu kỹ, lựa chọn người bầu cho dân chủ, khách quan.

Hợp Nhất là xã mới thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Hữu Đô, Đại Nghĩa và Phú Thứ của huyện Đoan Hùng xác định cuộc bầu cử là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn toàn dân, xã phân công cán bộ văn hóa tuyên truyền lưu động tại 19 khu dân cư để đảm bảo tất cả nhân dân trong xã đều hiểu rõ quyền lợi, mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử, lựa chọn, ấn định 9 khu vực bầu cử tại 8 nhà văn hóa khu dân cư và 1 điểm tại trụ sở UBND xã Phú Thứ, đồng thời chủ động xây dựng phương án đề phòng khi có dịch bệnh, thiên tai xảy ra. 

Đồng chí Lý Thái Thường-Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử (UBBC) xã cho biết: Mặc dù vẫn còn một số khó khăn song địa phương đã chủ động khắc phục, kịp thời ban hành các văn bản và tổ chức thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn đảm bảo đúng tiến độ. Nhiệm kỳ 2021-2026, tổng số đại biểu HĐND xã được bầu 25 người, công tác nhân sự, hiệp thương giới thiệu người ứng cử, tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với các đại biểu HĐND, rà soát lập danh sách cử tri…đã được hoàn tất. Các bước và quy trình còn lại sẽ được địa phương thực hiện nghiêm túc, đúng luật định. 

Với sự chuẩn bị khẩn trương, nghiêm túc, tin tưởng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện Đoan Hùng sẽ diễn ra dân chủ, đúng quy định, thực sự là ngày hội của toàn dân.

PV

Tin liên quan