HoSE cho giao dịch lô lẻ từ 12/9

19:40 05/09/2022

Từ ngày 12/9/2022, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE) thông báo sẽ chính thức triển khai giao dịch chứng khoán lô lẻ.

Ảnh minh họa
Sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa thông báo sẽ chính thức triển khai giao dịch chứng khoán lô lẻ từ thứ Hai, ngày 12/09/2022 trên cơ sở được sự chấp thuận của Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Việc áp dụng giao dịch chứng khoán lô lẻ sẽ tạo điều kiện cho nhà đầu tư chủ động trong việc đặt lệnh mua – bán, như dễ dàng bán những chứng khoán lô lẻ còn lại trong tài khoản hoặc mua thêm chứng khoán lô lẻ cho tròn một lô giao dịch (lô chẵn), giảm bớt sự phụ thuộc vào các công ty chứng khoán...

Được biết, giao dịch chứng khoán lô lẻ được thực hiện theo phương thức giao dịch khớp lệnh liên tục và phương thức giao dịch thỏa thuận, cụ thể:

+ Thời gian giao dịch khớp lệnh liên tục: 9h15 -11h30 và 13h00-14h30

+ Thời gian giao dịch thỏa thuận: 9h15-11h30 và 13h00-15h00

Đối với giao dịch chứng khoán lô lẻ, nhà đầu tư có thể đặt lệnh giao dịch có khối lượng từ 1 đến 99 chứng khoán. Việc áp dụng giao dịch chứng khoán lô lẻ sẽ tạo điều kiện cho nhà đầu tư chủ động trong việc đặt lệnh mua – bán, như dễ dàng bán những chứng khoán lô lẻ còn lại trong tài khoản hoặc mua thêm chứng khoán lô lẻ cho tròn một lô giao dịch (lô chẵn), giảm bớt sự phụ thuộc vào các công ty chứng khoán.

Các nhà đầu tư nước ngoài được giao dịch chứng khoán lô lẻ. Các quy định giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài đối với giao dịch chứng khoán lô lẻ tương tự như giao dịch chứng khoán lô chẵn.

Để giao dịch chứng khoán lô lẻ được diễn ra hiệu quả, nhà đầu tư cần trang bị các thông tin về quy định giao dịch chứng khoán lô lẻ. Được biết, HoSE cũng đã chuẩn bị câu hỏi và câu trả lời về một số nội dung liên quan đến áp dụng giao dịch chứng khoán lô lẻ, giúp nhà đầu tư có thêm kiến thức và các thông tin để dễ dàng áp dụng.

PV(t/h)