Hòa Bình: Triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2023

09:09 26/05/2023

Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tỉnh Hòa Bình” vừa triển khai Kế hoạch thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh Hòa Bình đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân ưu tiên mua sắm các sản phẩm OCOP trên địa bàn
Tỉnh Hòa Bình đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân ưu tiên mua sắm các sản phẩm OCOP trên địa bàn.

Theo kế hoạch, thông qua các giải pháp triển khai Cuộc vận động để góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc của người tiêu dùng Việt Nam trong sử dụng hàng Việt Nam; góp phần thúc đẩy SX-KD bảo đảm ổn định phát triển kinh tế và an sinh xã hội. Tạo sự thống nhất, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở về triển khai các nội dung Cuộc vận động theo văn bản chỉ đạo của Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động. Giúp người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh nhận thức đúng khả năng Sx-KD của doanh nghiệp Việt Nam, doanh nghiệp trong tỉnh; chất lượng của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ hàng hóa Việt Nam; xây dựng văn hóa tiêu dùng dựa trên tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc. 

Theo đó, các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023 gồm: đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động; vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng Cuộc vận động; tăng cường phối hợp rà soát các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, các cơ sở SX-KD; phối hợp tổ chức tôn vinh, biểu dương, khen thưởng, tuyên dương doanh nghiệp tiêu biểu và bình chọn sản phẩm chất lượng cao; tăng cường các hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc bảo vệ quyền lợi của người tiêu dung

Thường xuyên thông tin về các thương hiệu quốc gia, các nhãn hiệu sản phẩm trên thị trường gắn với chương trình “Thương hiệu quốc gia Việt Nam”, “Mỗi xã, phường một sản phẩm”; tổ chức giới thiệu các sản phẩm ứng dụng khoa học công nghệ mới của các doanh nghiệp, các sản phẩm của địa phương. 

Khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh ứng dụng công nghệ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, ưu tiên sử dụng tối đa nguyên liệu Việt trong quá trình sản xuất tạo ra sản phẩm, góp phần thúc đẩy ngành sản xuất nguyên, phụ liệu phát triển; Đăng ký dán nhãn, dán tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa, dấu hiệu nhận diện thương hiệu riêng để người tiêu dùng dễ nhận biết.

Đức Phượng – VPĐD Hòa Bình