Hòa Bình: Thu ngân sách nhà nước tháng 11 ước đạt 888 tỷ đồng

09:59 29/11/2022

Theo Cục Thuế tỉnh Hòa Bình, trong tháng 11/2022, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 888 tỷ đồng. Lũy kế 11 tháng, thu ngân sách nhà nước ước được 4.847 tỷ đồng, đạt 135,3% dự toán Chính phủ giao, đạt 79,5% dự toán HĐND tỉnh, bằng 135,1% so với cùng kỳ năm 2021.

Kinh doanh dịch vụ, thương mại góp phần đáng kể vào thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Kinh doanh dịch vụ, thương mại góp phần đáng kể vào thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. 

Trong đó, thu tiền sử dụng đất tháng 11 ước đạt 702 tỷ đồng, lũy kế 11 tháng thu 1.757 tỷ đồng, bao gồm khối tỉnh thu 1.117 tỷ đồng, khối huyện thu 640 tỷ đồng, đạt 146,4% dự toán Chính phủ, đạt 56,7% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 222,8% so với cùng kỳ năm trước. Thu thuế, phí (trừ tiền sử dụng đất) ước đạt 186 tỷ đồng, lũy kế 11 tháng thu được 3.090 tỷ đồng, đạt 129,7% dự toán Chính phủ, đạt 103,2% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 110,4% so với cùng kỳ. 

Đức Phượng – VPĐD Hòa Bình