Hòa Bình: Năm 2021, 9 xã về đích nông thôn mới

16:59 23/12/2021

9 xã vừa được công nhận đạt chuẩn NTM gồm: Quyết Chiến (Tân Lạc), Bắc Phong (Cao Phong), Quang Tiến (TP Hòa Bình), Cao Sơn (Đà Bắc), Yên Phú, Tân Lập (Lạc Sơn), Bao La (Mai Châu), Hữu Lợi (Yên Thuỷ) và Gia Mô (Tân Lạc).

Ảnh minh họa
Nhờ nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả thu nhập bình quân của các xã mới về đích nông thôn mới của tỉnh Hòa Bình đạt 38,94 triệu đồng/người/năm./ Nguồn ảnh vietnamnet.vn 

Những năm qua, triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM), tỉnh Hòa Bình đã có sự chuyển biến mạnh mẽ, thay đổi diện mạo khu vực nông thôn. Năm 2021, toàn tỉnh có thêm 9 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, nâng tổng số 65/129 xã đạt chuẩn NTM. Những kết quả đó cho thấy đây thực sự là chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân, được nhân dân đồng thuận, có sức lan toả mạnh mẽ.

9 xã vừa được công nhận đạt chuẩn NTM gồm: Quyết Chiến (Tân Lạc), Bắc Phong (Cao Phong), Quang Tiến (TP Hòa Bình), Cao Sơn (Đà Bắc), Yên Phú, Tân Lập (Lạc Sơn), Bao La (Mai Châu), Hữu Lợi (Yên Thuỷ) và Gia Mô (Tân Lạc).

Năm 2011, bắt tay vào xây dựng NTM, tại 9 xã bình quân đạt 3,3 tiêu chí/xã; thu nhập bình quân đạt 10,08 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo bình quân là 36,49%. Sau 11 năm triển khai xây dựng NTM, với tinh thần quyết tâm, nỗ lực của các cấp ủy Đảng, chính quyền và người dân, 9 xã đã vươn lên đạt 19/19 tiêu chí, huy động được gần 1.700 tỷ đồng (bình quân 188.878 triệu đồng/xã), trong đó: Nguồn ngân sách T.Ư, vốn trực tiếp từ chương trình gần 200 tỷ đồng; ngân sách tỉnh trên 155 tỷ đồng; ngân sách huyện, xã gần 400 tỷ đồng; nguồn lồng ghép các chương trình,dự án trên 295 tỷ đồng; nguồn vốn tín dụng trên 330 tỷ đồng; huy động Nhân dân và huy động khác gần 260 tỷ đồng. Hạ tầng nông thôn được xây dựng theo quy hoạch NTM, hệ thống chính trị được củng cố vững chắc. Nhờ xây dựng nhiều mô hình mới, nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả, phát triển mô hình liên kết sản xuất gắn với thị trường tiêu thụ, thu nhập bình quân đạt 38,94 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 8,34% theo chuẩn nghèo mới (điển hình xã có tỷ lệ hộ nghèo thấp là Bắc Phong (Cao Phong) 2,78%, Yên Phú (Lạc Sơn) 3,64%).

Đức Phượng-VPĐD Hòa Bình