Hết tháng 11 có 7 nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu từ 10 tỷ USD trở lên

21:50 12/12/2023

7 nhóm hàng xuất khẩu có kim ngạch trên 10 tỷ USD trong tháng 11, bao gồm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; điện thoại và linh kiện; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng; dệt may; giày dép; phương tiện vận tải, phụ tùng; gỗ và sản phẩm gỗ.

Ngày 12/12, Tổng cục Hải quan công bố số liệu thống kê về kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam tính đến hết tháng 11, với những điểm đáng chú ý về hoạt động thương mại quốc tế của đất nước.

Trong tháng 11, xuất khẩu hàng hóa đạt 31,12 tỷ USD, giảm 3,5% so với tháng trước. Đây là tháng thứ 5 liên tiếp kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt con số trên 30 tỷ USD/tháng, mặc dù có sự giảm nhẹ. Kim ngạch xuất khẩu trong 11 tháng đầu năm là 322,6 tỷ USD, giảm 5,8% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, mức giảm đã được cải thiện so với những tháng đầu năm.

Hết tháng 11 có 7 nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu từ 10 tỷ USD trở lên
Hết tháng 11 có 7 nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu từ 10 tỷ USD trở lên.

Có 7 nhóm hàng xuất khẩu có kim ngạch trên 10 tỷ USD trong tháng 11, bao gồm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; điện thoại và linh kiện; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng; dệt may; giày dép; phương tiện vận tải, phụ tùng; gỗ và sản phẩm gỗ. Trong số này, chỉ có 2 nhóm hàng tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, cùng phương tiện vận tải, phụ tùng.

Đối với xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, kim ngạch đạt 51,64 tỷ USD, tăng 1,22%. Phương tiện vận tải, phụ tùng có kim ngạch 12,62 tỷ USD, tăng 16,1%.

Trái chiều với xuất khẩu, kim ngạch nhập khẩu trong tháng 11 tăng 0,2% lên 29,58 tỷ USD, chủ yếu để phục vụ nhu cầu sản xuất cuối năm. Tính chung 11 tháng, kim ngạch nhập khẩu đạt 296,75 tỷ USD, giảm 10,7% so với cùng kỳ năm trước.

Tính từ đầu năm đến hết tháng 11, kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt 619,35 tỷ USD, với cán cân thương mại thặng dư 25,85 tỷ USD. Mặc dù có sự giảm giới hạn trong xuất khẩu, nhưng những dấu hiệu tích cực như cán cân thương mại dương và sự cải thiện của mức giảm xuất khẩu so với đầu năm tạo ra những triển vọng lạc quan cho hoạt động thương mại của Việt Nam.

P.V (t/h)