Hàng hóa qua cảng biển tăng mạnh kể từ thời điểm dịch Covid-19 bùng phát

DNHN - Theo báo cáo của Cục Hàng hải Việt Nam, khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển trong tháng 01/2021 tăng 17% so với cùng kỳ năm 2020, đây là mức tăng trưởng cao nhất kể từ thời điểm dịch Covid-19 bùng phát.

Các khu vực cảng biển có khối lượng hàng hóa thông qua tăng cao như: Khu vực Đồng Tháp tăng 190%( từ 44.991 tấn đế 130.428 tấn), trong đó mức tăng chủ yếu là hàng khô và hàng tổng hợp( tăng 661%); khu vực Thừa Thiên Huế tăng 124% ( ừ 163.746 tấn đến 366.746 tấn) lượng tăng chủ yếu là hàng lòng (tăng 153,8%); khu vực Thái Bình tăng 99%; khu vực Quảng Nam tăng 94,7% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, một số khu vực cảng biển có lượng hàng hóa thông quá lớn và trong những thấng dịch Covid – 19 bùng phát đã giảm nhưng trong tháng 01 đã tăng có mức tăng trưởng như Hải Phòng tăng 26%, TP. Hồ Chí Minh tăng 27,4% so với cùng kỳ.

Đặc biệt, một số khu vực cảng biển có lượng hàng thông qua lớn, trong thời gian Covid-19 sản lượng giảm, tuy nhiên tháng 01/2021 đã tăng trưởng dương như khối lượng hàng hóa thông qua cảng một số khu vực lớn nhất: TP. Hồ Chí Minh đạt 14,8 triệu tấn; Vũng Tàu đạt 10,376 triệu tấn; Quảng Ninh đạt 7,78 triệu tấn; Hải Phòng đạt 8,24 triệu tấn.

khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển trong tháng 01/2021 tăng so với cùng kỳ năm 2020 trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát. Ảnh: Internet
Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển trong tháng 01/2021 tăng so với cùng kỳ năm 2020 trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát. Ảnh: Internet.

Trong báo cáo của Cục Hàng hải Việt Nam, khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển tháng 01/2021 đạt 62.107.000 tấn (không bao gồm hàng quá cảnh không xếp dỡ tại cảng) tăng 17% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, hàng xuất khẩu đạt 14.343.000 tấn, tăng 7% với cùng kỳ năm 2020; hàng nhập khẩu đạt 19.377.000 tấn, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2020.

Cùng với đó, khối lượng hàng hóa container thông qua cảng biển 01/2021là 2.194.000 TEUs, tăng 27% so với năm 2020. Trong đó, hàng xuất khẩu đạt 731.000 TEUs, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2020; hàng nhập khẩu đạt 677.000 TEUs, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2020; hàng nội địa đạt 787.000 TEUs, tăng 38% so với cùng kỳ năm 2020. 

Các khu vực cảng biển có khối lượng hàng hóa thông qua tăng cao. Ảnh: Internet
Các khu vực cảng biển có khối lượng hàng hóa thông qua tăng cao. Ảnh: Internet.

Mặt khác, khối lượng hàng hóa container thông qua cảng tháng 01/2021 tăng 28% so với cùng kỳ năm 2020, đây là mức tăng trưởng cao nhất trong vài năm gần đây. Khu vực có khối lượng hàng container thông qua tăng cao nhất: Đồng Tháp tăng 125%; Quảng Nam, An Giang tăng 55%.

Khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển của các cảng do Vinalines quản lý đạt 8,547 triệu tấn, tăng 27% so với cùng kỳ năm 2020, chiếm 13,8% tổng khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển của cả nước. Trong đó, cảng Hải Phòng có khối lượng hàng hóa thông qua lớn nhất đạt 2,007 triệu tấn chiếm 23%; thứ 2 là cảng bến SSIT đạt 1.18 triệu tấn chiếm 13,8% so với tổng khối lượng hàng hóa do Vinalines quản lý. Tăng cao nhất là cảng Bến Thủy tăng 231%, Quảng Ninh tăng 110% so với cùng kỳ năm trước.

PV

Tin liên quan