Hàng hải Việt Nam - MSB chào bán nốt cổ phiếu quỹ

DNHN - Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam dự kiến sẽ bán 18 triệu cổ phiếu quỹ còn lại sau đợt phát hành hồi tháng 1/2021 cho người lao động với giá 10.000 đồng/cp.

Theo kế hoạch, Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB/HoSE) dự kiến trong quý III/2021 sẽ bán 18 triệu cp quỹ hiện có cho người lao động với giá 10.000 đồng/cp. Đây là số cổ phiếu quỹ còn lại của MSB sau khi đã chào bán 8,5 triệu cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu vào tháng 1/2021. Giá cổ phiếu MSB đang ở mức 27.400 đồng/cp, tăng hơn 45% so với đầu năm 2021. 

MSB có gần 1,16 tỷ cp đang lưu hành, tỷ lệ chào bán cổ phiếu quỹ để làm cổ phiếu ESOP chiếm 1,53% tổng số cổ phiếu tính theo vốn điều lệ. Đối tượng được mua cổ phiếu quỹ làm ESOP là Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Hội đồng điều hành… Chương trình ESOP này chỉ áp dụng cho người lao động là người Việt Nam để đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài. Tuy nhiên thời gian cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng không được MSB công bố cụ thể trong nghị quyết HĐQT. 

Hàng hải Việt Nam - MSB chào bán nốt cổ phiếu quỹ
Hàng hải Việt Nam - MSB chào bán nốt cổ phiếu quỹ.

Cổ phiếu ESOP sẽ bị thu hồi nếu công đoàn MSB có nguyện vọng và được HĐQT phê duyệt, có thể mua lại cổ phiếu ESOP bị thu hồi phù hợp với quy định với giá mua lại là 10.000 đồng/cp. Cổ phiếu do Công đoàn mua lại bắt buộc phải được phân phối lại cho các đối tượng khác thuộc đối tượng phát hành theo quy định với điều kiện là tiếp tục duy trì các hạn chế đang áp dụng đối với cổ phiếu đó.

MSB còn có kế hoạch tăng vốn điều lệ từ việc chia cổ tức 2020 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 30%. Dự kiến, sau khi hoàn thành kế hoạch, vốn điều lệ của MSB sẽ đạt 15,221 tỷ đồng.

Quý I/2021, MSB đã thực hiện xong việc chào bán cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu với giá 11.500 đồng/cp. Nguồn vốn huy động khoảng 1.000 tỷ đồng sẽ sử dụng vào đổi mới hệ thống core banking (khoảng 500 tỷ đồng) và phát triển số hóa quy trình quản lý của ngân hàng (digital banking).

Linh Anh

Tin liên quan