Hải quan Bình Dương triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2024

16:21 20/12/2023

Dự kiến trong năm 2024, Cục Hải quan Bình Dương sẽ phấn đấu tổng thu ngân sách nhà nước đạt và vượt qua mức 16.800 tỷ đồng.

Ngày 19/12, Cục Hải quan Bình Dương (HQBD) đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2023 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch cho năm 2024. Ông Nguyễn Văn Dành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Trong năm 2023, Cục Hải quan Bình Dương đã chủ động xây dựng và triển khai các kế hoạch mang lại hiệu quả, tập trung thực hiện các nhiệm vụ quan trọng theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, UBND tỉnh và Tổng cục Hải quan. Đặc biệt, đơn vị tiếp tục là đơn vị dẫn đầu về cải cách hành chính và hiện đại hoá hải quan, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn. Công tác xây dựng đội ngũ đoàn kết và làm cho đơn vị ngày càng sạch sẽ và vững mạnh cũng được duy trì.

Hải quan Bình Dương triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2024
Hải quan Bình Dương triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2024.

Các công việc như tăng cường kỷ luật và kỷ cương hành chính, đồng thời đối phó với buôn lậu và gian lận thương mại tiếp tục được đặt ưu tiên quan tâm. Cục Hải quan Bình Dương cũng duy trì các biện pháp hỗ trợ nhằm giúp doanh nghiệp làm xuất nhập khẩu trên địa bàn.

Trong bối cảnh khó khăn của tình hình kinh tế thế giới, Cục Hải quan Bình Dương đã đóng góp vào ngân sách nhà nước với số thu đạt 16.180 tỷ đồng trong năm 2023. Dự kiến trong năm 2024, Cục sẽ phấn đấu tổng thu ngân sách nhà nước đạt và vượt qua mức 16.800 tỷ đồng.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Dành đã đánh giá cao những nỗ lực đạt được trong năm 2023 và đề xuất Cục Hải quan Bình Dương tiếp tục nỗ lực mạnh mẽ trong việc cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hoá hải quan. Ông cũng khuyến khích việc áp dụng công nghệ thông tin mạnh mẽ vào tất cả các quy trình công việc để giảm thời gian thông quan và giảm chi phí cho doanh nghiệp.

Vân Nguyễn