Hải Phòng: Thực hiện khai báo y tế bằng mã QR - CODE

DNHN - Cổng thông tin điện tử Hải Phòng vừa phát đi thông điệp cho người dân thành phố thực hiện cấp bách biện pháp dập dịch cho nhân dân thành phố Hải Phòng.

Thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 22/02/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 và giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố; xét đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại các Văn bản số 282/STTTT-CNTT ngày 22/02/2021; số 300/STTTT-CNTT ngày 24/02/2021 về việc thực hiện khai báo y tế bằng mã QR-CODE tại các chốt kiểm dịch và địa điểm đông người trên địa bàn thành phố.

TP. Hải Phòng phun khử khuẩn các tuyến đường
TP. Hải Phòng phun khử khuẩn các tuyến đường.

 Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến như sau:

1. Giao Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về kỹ thuật, công nghệ để kiểm soát khai báo y tế bằng mã QR-CODE tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 tại cửa ngõ ra, vào thành phố bằng đường bộ.

2. Giao Công an thành phố chỉ đạo chốt trưởng các Chốt kiểm soát phân công các thành viên làm nhiệm vụ kiểm soát khai báo y tế bằng mã QR-CODE, đồng thời với kiểm soát khai báo y tế bằng giấy cho các ca trực để đảm bảo công tác kiểm soát khai báo y tế nhanh, hiệu quả và an toàn.

3. Giao Sở Y tế hướng dẫn các lực lượng làm công tác kiểm soát khai báo điện tử tại các Chốt kiểm soát; thường trực giám sát dữ liệu và tổ chức ngay quy trình đảm bảo phòng, chống dịch bệnh đối với trường hợp khai báo có biểu hiện về y tế theo quy định của Bộ Y tế.

Nguyễn Lương

 

Tin liên quan