Hải Phòng: Thủ tướng phê duyệt Dự án đầu tư 752 ha khu kinh tế Đình Vũ Cát Hải

DNHN - Ngày 1/4 Thủ tướng Chính Phủ vừa ký Quyết định số 535/QĐ- TTg đồng ý chủ trương đầu tư dự án đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng và khu phi thuế quan Xuân Cầu cho Công ty CP đầu tư Xuân Cầu - Lạch Huyện làm chủ đầu tư.

Dự án có diện tích 752 ha tại khu vực Zone 4 thuộc  đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 khu vực Cát Hải thuộc khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải.  Chính phủ giao UBND thành phố Hải Phòng chỉ đạo các cơ quan chức năng  và nhà đầu tư rà soát xác định lại tổng vốn đầu tư của dự án và quy định cụ thể tổng vốn đầu  tư của dự án tại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, đảm bảo vốn chủ sở hữu của Nhà đầu tư để thực hiện dự án đáp ứng điều kiện quy định pháp luật về đất đai. Thủ tướng cũng yêu cầu UBND TP có trách nhiệm đảm bảo tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, các nội dung thẩm định theo quy định của pháp luật, tổ chức triển khai dự án phù hợp với quy hoạch đã phê duyệt.

Quyết dịnh 535 của Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt dự án đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng và khu phi thuế quan Xuân Cầu - Lạch Huyện
Quyết định 535 của Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt dự án đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng và khu phi thuế quan Xuân Cầu - Lạch Huyện.

Bên cạnh yêu cầu thành phố phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành xúc tiến dự án bàn giao đúng tiến độ. Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm phối hợp với UBND TP Hải Phòng hướng dẫn Nhà đầu tư thực hiện quy trình  thủ tục về giao khu vực biển để thực hiện dự án.

Nguyễn Lương

Tin liên quan