Hải Phòng: Tăng cường quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng các công trình

16:15 20/03/2023

Mới đây, UBND thành phố Hải Phòng ban hành Văn bản 538/UBND-XD2 yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các Ban Quản lý dự án của thành phố, chủ đầu tư, chủ sở hữu/quản lý sử dụng công trình xây dựng, các nhà thầu thi công xây dựng trên địa bàn thành phố...

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo đó, thành phố yêu cầu các đơn vị cần chủ động kiểm tra, chấp thuận kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động (ATLĐ) của các nhà thầu thi công xây dựng công trình; thường xuyên đôn đốc việc thực hiện các biện pháp đảm bảo ATLĐ trong thi công xây dựng công trình theo quy định.

Đối với các công trường nằm ở khu vực vùng sâu, vùng xa, công trình xây dựng theo tuyến... phải xác định vùng nguy hiểm trong thi công xây dựng, Quy chuẩn kỹ thuật và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tài sản. Trong đó, có biện pháp kỹ thuật an toàn đối với hố đào sâu (hố cọc, mỏng ...) đang thi công để tránh người bị rơi ngã, tai nạn. Lưu ý, tăng cường công tác quản lý công trường trong giai đoạn nghỉ, dừng thi công, đặc biệt trong các kỳ nghỉ dài vào các ngày Lễ, Tết.

Hướng dẫn người lao động nhận diện các yếu tố nguy hiểm có nguy cơ xảy ra tai nạn và các biện pháp ngăn ngừa tai nạn trên công trường; kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các yêu cầu về ATLĐ đối với người lao động; quản lý số lượng người lao động; bố trí cán bộ chuyên trách làm công tác an toàn phù hợp với quy mô, mức độ rủi ro xảy ra tai nạn lao động của công trường theo quy định. Đối với các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn thì người lao động phải được cấp Chứng chỉ huấn luyện an toàn lao động theo quy định của pháp luật về an toàn lao động.

Các cơ quan chức năng, chủ đầu tư, Ban quản lý dự án cần chủ động kiểm tra, chấp thuận kế hoạch tổng hợp về ATLĐ của các nhà thầu thi công xây dựng công trình; thường xuyên đôn đốc việc thực hiện các biện pháp đảm bảo ATLĐ trong thi công xây dựng công trình theo quy định.

Tổ chức phối hợp giữa các nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng công trình để thực hiện quản lý ATLĐ và giải quyết các vấn đề phát sinh về ATLĐ trong thi công xây dựng công trình. Yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng tổ chức thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ sử dụng trong thi công xây dựng công trình.

Rà soát công tác tổ chức thi công, kịp thời chấn chỉnh và chỉ đạo các nhà thầu (tư vấn giám sát, thiết kế, nhà thầu thi công) thực hiện đầy đủ các trách nhiệm về công tác đảm bảo ATLĐ trong thi công xây dựng công trình. Kiên quyết tạm dừng hoặc đình chỉ thi công khi phát hiện dấu hiệu vi phạm quy định về ATLĐ trong thi công xây dựng công trình. Chịu trách nhiệm trước các cơ quan chức năng và cấp quyết định đầu tư về chất lượng công trình, ATLĐ trong thi công xây dựng công trình do mình được giao làm chủ đầu tư, chủ sở hữu theo quy định.

P.V