Hải Phòng: Công bố điều chỉnh Quy hoạch chung đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050

11:48 20/05/2023

Ngày 20/5/2023, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị công bố Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 theo Quyết định số 323/QĐ-TTg ngày 30/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hải Phòng  Lê Anh Quân phát biểu
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hải Phòng Lê Anh Quân phát biểu.

Đây là sự kiện quan trọng trong sự phát triển của thành phố, nhằm cụ thể hóa quan điểm chỉ đạo Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 nhằm định hướng toàn diện, từ cấu trúc, hướng phát triển không gian đô thị, xác định quy mô dân số và đất đai, hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội - kĩ thuật - môi trường... của thành phố. Đồng thời, tạo ra công cụ quản lý vĩ mô, cơ sở pháp lý để thành phố Hải Phòng thực hiện thành công Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hải Phòng Lê Anh Quân cho biết: Việc được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng, nhưng mới chỉ là kết quả bước đầu. Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của quy hoạch đã đề ra, tôi xin trân trọng tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Chính Phủ, Bộ ngành Trung ương, đồng thời đề nghị các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các nội dung cốt lõi của quy hoạch tới các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp Nhân dân, hiểu được khát vọng phát triển của thành phố trong giai đoạn tới, nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, để từ đó có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả trong thực hiện quy hoạch.

Ảnh minh họa
Hải Phòng: Công bố điều chỉnh Quy hoạch chung đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050

Thứ hai, trên cơ sở nội dung quy hoạch, Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, cần phối hợp tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, khoa học, đặc biệt trong quản lý, phát triển đô thị, không gian kiến trúc, cảnh quan đô thị, quản lý sử dụng đất, quản lý xây dựng công trình hạ tầng và không gian ngầm đô thị.

Thứ ba, khẩn trương rà soát, điều chỉnh và lập mới các Chương trình phát triển đô thị, quy hoạch xây dựng như: quy hoạch chung (vùng huyện, thị trấn, đô thị mới, khu chức năng), quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết để cụ thể hóa Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố được duyệt; rà soát, điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thành phố đảm bảo thống nhất với điều chỉnh Quy hoạch chung…

Thứ tư, tiếp tục đổi mới công tác quy hoạch và phát triển đô thị đáp ứng nhu cầu phát triển nhanh chóng của xã hội và người dân, nhất là trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay. Quan tâm các xu hướng mới trong phát triển đô thị như: đô thị xanh, đô thị thông minh, đô thị phát triển bền vững. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số vào công tác quy hoạch, giúp nâng cao tính chính xác, hiệu quả, minh bạch và dự báo tốt hơn về xu hướng phát triển đô thị; tăng cường hợp tác, học hỏi kinh nghiệm từ các chuyên gia đầu ngành trong nước và quốc tế, tiếp thu ý kiến đóng góp của cộng đồng để quy hoạch và phát triển đô thị phù hợp với thực tiễn địa phương, đảm bảo tính khả thi;

Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Thứ năm, tiếp tục tập trung ưu tiên nguồn lực cho đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị gắn với hạ tầng xã hội; có giải pháp sử dụng tiết kiệm,hiệu quả nguồn vốn ngân sách nhà nước cho đầu tư phát triển; huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả nguồn lực từ doanh nghiệp và các thành phần kinh tế để đầu tư, phát triển toàn diện của thành phố Hải Phòng.

Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 được thông qua thể hiện sự quan tâm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương đối với thành phố Hải Phòng. Trong thời gian tới, thành phố Hải Phòng kính mong tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ của các đồng chí để thực hiện thành công quy hoạch, góp phần xây dựng Hải Phòng sớm trở thành “thành phố đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; động lực phát triển của vùng bắc bộ và cả nước” như mục tiêu đề ra.

Chính quyền thành phố Hải Phòng rất vinh hạnh được hợp tác với các nhà đầu tư và doanh nghiệp trên chặng đường tạo dựng và lan tỏa những giá trị mới vượt trội, hy vọng các nhà đầu tư, doanh nghiệp luôn đồng hành cùng với thành phố, cùng kiến tạo, hiện thực hóa khát vọng để phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới. Thành phố Hải Phòng cam kết thực hiện cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, đặt sự thành công của nhà đầu tư chính là thành công của thành phố.

: Một số thông tin về Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050:

1. Tên Đồ án: Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. 2. Mục tiêu trọng tâm:

- Thành phố Hải Phòng – cực tăng trưởng quan trọng của đất nước, cửa ngõ hướng ra biển Đông trên vịnh Bắc Bộ:

+ Quy hoạch chung Thành phố Hải Phòng được lập trên toàn bộ địa giới hành chính với tổng diện tích khoảng 1.526,52 km2. Phía Bắc: giáp tỉnh Quảng Ninh; Phía Tây: giáp tỉnh Hải Dương; Phía Nam: giáp tỉnh Thái Bình; Phía Đông: giáp vịnh Bắc Bộ

+ Thời hạn lập quy hoạch: Đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

- Thành phố Hải Phòng – có trình độ phát triển cao trong nhóm các thành phố hàng đầu châu Á và thế giới:

+ Với tầm nhìn đến năm 2045 - 2050: Hải Phòng trở thành thành phố có trình độ phát triển cao trong nhóm các thành phố hàng đầu châu Á và thế giới.

+ Quy hoạch xác định tính chất của Hải Phòng là đô thị loại I trực thuộc trung ương, một trọng điểm kinh tế biển của cả nước, trung tâm giáo dục, y tế và khoa học công nghệ của vùng duyên hải Bắc Bộ; là thành phố cảng xanh, văn minh, hiện đại; là đầu mối giao thông, giao lưu trong nước và quốc tế; có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh.

+ Quy mô phát triển: đến năm 2030 khoảng 2,8 - 3,0 triệu người, tỷ lệ đô thị hóa 74 - 76%; đến năm 2040 khoảng 3,9 - 4,7 triệu người, tỷ lệ đô thị hóa khoảng 80 - 86%.

- Phát triển Thành phố Hải Phòng theo mô hình “Đô thị đa trung tâm và các đô thị vệ tinh”, với cấu trúc không gian: Hai vành đai - Ba hành lang - Ba trung tâm và các đô thị vệ tinh. Trong đó:

+ Hai vành đai kinh tế gồm: Vành đai kinh tế ven biển phát triển dịch vụ - du lịch - đô thị hướng ra biển; Vành đai kinh tế công nghiệp dịch vụ từ cảng Lạch Huyện đến phía Bắc (huyện Thuỷ Nguyên), phía Tây (dọc quốc lộ 10), phía Nam (dọc sông Văn Úc) kết nối với mạng lưới khu, cụm công nghiệp vùng đồng bằng sông Hồng và hệ thống cảng biển Hải Phòng.

+ Ba hành lang cảnh quan gồm: Hành lang sông Cấm, sông Lạch Tray và sông Văn Úc.

+ Ba trung tâm đô thị và các đô thị vệ tinh gồm: Trung tâm đô thị lịch sử và đô thị hành chính mới Bắc sông Cấm; Trung tâm thương mại, tài chính quốc tế (CBD) ở quận Hải An và quận Dương Kinh; Đô thị sân bay Tiên Lãng. Các đô thị vệ tinh gồm các đô thị trong vùng sinh thái biển, nông nghiệp, nông thôn. Định hướng phát triển hệ thống đô thị, gồm:

+ Khu vực đô thị trung tâm:

* Khu A: Khu vực đô thị nội đô lịch sử (thuộc các quận Hồng Bàng, Lê Chân, Ngô Quyền).

 Định hướng phát triển: Các khu phố có giá trị lịch sử, kiến trúc được định hướng bảo tồn, tôn tạo các không gian, các công trình kiến trúc có giá trị cao, cải tạo cảnh quan, nâng cấp hạ tầng để tạo dựng được bản sắc của một đô thị có bề dày lịch sử tồn tại và phát triển.

Tái thiết các khu nhà ở, chung cư cũ xuống cấp, từng bước di chuyển ra các khu chung cư mới theo hướng hiện đại, tiện nghi. Tái thiết khu vực bờ Nam sông Cấm thành một dải cảnh quan đô thị văn hóa, hiện đại.

* Khu B: Khu vực đô thị mở rộng phía Bắc (thuộc huyện Thuỷ Nguyên).

Định hướng phát triển: Xây dựng huyện Thủy Nguyên trở thành thành thành phố trực thuộc thành phố vào năm 2025. Phát triển trung tâm hành chính, chính trị, văn hoá mới của thành phố Hải Phòng gắn với đô thị mới Bắc sông Cấm. Khuyến khích phát triển công trình cao tầng, các công trình có kiến trúc hiện đại đặc sắc. Phục hồi hệ sinh thái sông Giá, sông Bạch Đằng, sông Cấm, vùng núi phía Bắc huyện Thuỷ Nguyên. Khai thác tốt các yếu tố cảnh quan tự nhiên của Thủy Nguyên để phát triển đô thị sinh thái, du lịch. Xây dựng trung tâm logistic cấp vùng, dịch vụ đào tạo nghề, dịch vụ y tế , trung tâm nghề cá. Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị vùng di tích lịch sử Chiến thắng Bạch Đằng Giang.

* Khu C: Khu vực đô thị mở rộng phía Nam và Đông Nam (các quận: Hải An, Dương Kinh, Kiến An, Đồ Sơn, huyện Kiến Thuỵ). Định hướng phát triển: Hình thành trung tâm mới cấp thành phố và vùng với trọng tâm là khu thương mại, tài chính (CBD) gắn với tuyến đường sắt mới Hà Nội - Hải Phòng.

* Khu D: Khu vực đô thị mở rộng phía Tây (huyện An Dương). Từng bước xây dựng huyện An Dương cơ bản đạt các tiêu chí thành lập quận vào năm 2025. Định hướng phát triển: Bổ sung các chức năng và hạ tầng đô thị nhằm giảm tải cho trung tâm đô thị lịch sử. Phát triển trung tâm dịch vụ logistics, công nghiệp trên quốc lộ 10 và quốc lộ 5. + Khu vực phát triển:

* Khu E: Khu vực phát triển phía Đông (huyện Cát Hải). Định hướng phát triển:

Khu E1 - Đảo Cát Hải - Cái Tráp: Phát triển đô thị dịch vụ Cát Hải, công nghiệp, cảng biển và dịch vụ hàng hải quốc tế. Mở rộng không gian về phía Nam để phát triển cảng quốc tế Lạch Huyện, công nghiệp, dịch vụ logistic, dịch vụ du lịch, bến tàu du lịch cao cấp.

Khu E2 - Đảo Cát Bà - Long Châu: Phát triển khu du lịch quốc gia Cát Bà thành khu du lịch tầm cỡ quốc tế, khu du lịch xanh thân thiện với môi trường.

Khu vực Vườn Quốc gia Cát Bà (vùng lõi): Bảo vệ nghiêm ngặt các khu vực cảnh quan sinh thái, đặc biệt là khu vực Vịnh Lan Hạ; bảo tồn các loài đặc hữu quý hiếm;

* Khu F: phía Đông huyện Tiên Lãng và cửa sông Văn Úc. Định hướng phát triển: Xây dựng đô thị mới Hùng Thắng phù hợp với tiến trình xây dựng sân bay Tiên Lãng. Phát triển hệ thống cảng sông Văn Úc, công nghiệp, logistics và phát triển cảng Nam Đồ Sơn.

+ Các đô thị khác: Dự báo đến năm 2040 gồm có: Đô thị Vĩnh Bảo, Tam Cường, Tiên Lãng, Hùng Thắng, An Lão, Trường Sơn, Quảng Thanh, Lưu Kiếm, Minh Đức, Cát Hải, Cát Bà, Xuân Đám, Phù Long.

+ Định hướng phát triển khu vực nông thôn: Hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn cấp huyện. Xây dựng nông thôn mới tiệm cận với tiêu chí của đô thị, tạo điều kiện để nông thôn tham gia vào quá trình đô thị hoá.

+ Huyện đảo Bạch Long Vỹ hình thành trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá và tìm kiếm cứu nạn, phát triển dịch vụ du lịch và hàng hải gắn với an ninh quốc phòng.

- Xây dựng thành phố Hải Phòng với hạ tầng đồng bộ, hiện đại, chất lượng cao, bền vững, hoàn thiện đô thị loại I và đáp ứng tiêu chí đô thị đặc biệt năm 2030.

+ Không gian xanh mặt nước: Đến năm 2040, đất cây xanh - thể dục thể thao đô thị khoảng 14.200 - 15.000 ha, chiếm 20 - 21% đất xây dựng đô thị,

+ Phát triển hạ tầng thông tin băng thông rộng, tạo nền tảng cốt lõi phát triển đô thị thông minh.

+ Duy trì và phục hồi đa dạng sinh học các khu vực: Khu dự trữ sinh quyển thế giới và Vườn quốc gia Cát Bà - Long Châu. Bảo tồn phát huy giá trị không gian văn hoá: trên dòng sông Bạch Đằng; khu di tích quốc gia đặc biệt Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm; khu di chỉ Cái Bèo, Tràng Kênh.

+ Công nghiệp: năm 2030 khoảng 13.000 ha; năm 2040 khoảng 17.500 - 18.500 ha.

+ Mạng lưới du lịch: đến năm 2030 có đủ khả năng đáp ứng cho 30 - 35 triệu lượt khách, đến năm 2040 khoảng 35 - 40 triệu lượt khách. Phát triển Đồ Sơn và Cát Bà thành trung tâm du lịch biển quốc tế.

+ Phát triển hạ tầng xã hội để Hải Phòng trở thành trung tâm quốc tế về giáo dục, đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học - công nghệ, kinh tế biển.

+ Phát triển Hạ tầng kỹ thuật để Hải Phòng có kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại kết nối thuận lợi với trong nước và quốc tế. Nâng cấp mở rộng Cảng hàng không quốc tế Cát Bi theo quy hoạch, công suất đạt khoảng 13 triệu hành khách/năm vào năm 2030 và 16,6 triệu hành khách/năm vào năm 2040. Dự kiến phát triển cảng hàng không quốc tế tại Tiên Lãng . Vận tải hành khách công cộng đạt chỉ tiêu 25% vào năm 2030, 35% vào năm 2040.

+ Bảo vệ Môi trường: Áp dụng đồng bộ các giải pháp hạ tầng xanh, thoát nước bền vững ứng phó với ngập lụt đô thị và biến đổi khí hậu.

+ Thiết kế đô thị: Xây dựng một “Đô thị hướng sông - Đô thị hướng biển”. Kiến tạo không gian kiến trúc cảnh quan “Đô thị hàng hải toàn cầu”

3. Thực hiện Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng:

- Trên cơ sở QHC được duyệt, Thành phố sẽ giao các ngành hoàn thiện hệ thống công cụ pháp lý để thực hiện QHC được duyệt gồm: Quy chế quản lý kiến trúc đô thị, nông thôn; Chương trình phát triển đô thị; Điều chỉnh quy hoạch phâ khu các quận nội thành; Quy hoạch chung đô thị, thị trấn, quy hoạch vùng huyện và các quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật đô thị…

- Thành phố Hải Phòng hy vọng với các định hướng trong Quy hoạch chung xây dựng thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 323/QĐ-TTg ngày 30/3/2023; cùng với sự nỗ lực của Đảng bộ, Chính quyền nhân dân thành phố;

+ Đến năm 2025: Cơ bản hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đạt các tiêu chí đô thị loại I;

+ Đến năm 2030: Trở thành thành phố công nghiệp phát triển hiện đại, thông minh, bền vững tầm cỡ khu vực Đông Nam Á;

+ Và đến năm 2045: Trở thành thành phố có trình độ phát triển cao trong nhóm các thành phố hàng đầu Châu Á và thế giới

Nguyễn Lương