Hai nhân sự cấp cao của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán xin từ chức

09:23 21/02/2024

Ông Dương Văn Thanh - Thành viên Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc VSDC, cùng ông Phạm Trung Minh - Thành viên Hội đồng thành viên, đã từ chức.

Ngày 20/2/2024, Bộ Tài chính đã ra Quyết định số 270/QĐ-BTC và Quyết định số 269/QĐ-BTC về việc cho từ chức của hai quản lý doanh nghiệp tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC).

Theo thông tin từ các quyết định trên, ông Dương Văn Thanh - Thành viên Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc VSDC, cùng ông Phạm Trung Minh - Thành viên Hội đồng thành viên, đã từ chức với lý do cá nhân kể từ ngày 20/2/2024.

Dương Văn Thanh – Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam
Dương Văn Thanh – Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.

Ông Dương Văn Thanh đã đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc VSDC từ tháng 12/2012, trong khi ông Phạm Trung Minh trở Thành thành viên Hội đồng thành viên từ năm 2018.

Trước khi từ chức, Hội đồng thành viên của VSDC bao gồm ba thành viên, gồm ông Nguyễn Sơn - Phụ trách Hội đồng thành viên, ông Dương Văn Thanh và ông Phạm Trung Minh. 

P.V (t/h)