Hà Nội phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2022 đạt từ 7 đến 7,5%

DNHN - Bức tranh kinh tế của Thủ đô đã có nhiều điểm sáng khi vượt qua những khó khăn, thách thức của năm 2020. Đây là nền tảng quan trọng để TP. Hà Nội phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2022 đạt từ 7 đến 7,5%, xứng đáng với vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.

Theo tờ trình của Ban Cán sự đảng UBND Thành phố, báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và kế hoạch phát triển năm 2022, năm 2021, thành phố thực hiện khối lượng lớn công việc. 

  Ảnh minh họa.

Cùng với việc phục vụ góp phần tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; ban hành, triển khai thực hiện các văn bản của cả nhiệm kỳ:

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII của Đảng bộ Thành phố; Kế hoạch hành động thực hiện 10 chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch đầu tư công 5 năm (2021-2025)..., Thành phố cũng đã thực hiện nghiêm chủ đề năm 2021: “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”.

Ông Chu Ngọc Anh - Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Hà Nội cho hay, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự nỗ lực, cố gắng của doanh nghiệp và toàn thể nhân dân Thủ đô, trong bối cảnh khó khăn vì dịch COVID-19, bức tranh tổng thể về kinh tế - xã hội vẫn có những điểm sáng.

Thành phố đã hoàn thành 16/23 chỉ tiêu/nhóm chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Cùng với đó, Hà Nội cũng đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, tổ chức, doanh nhân, doanh nghiệp thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và hiện nay đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh.

P.V

Tin liên quan