Giấy chứng nhận ĐKDN thay đổi lần 9 của Công ty CP Đầu tư phát triển nhà và Xây dựng Tây Hồ không còn hiệu lực

DNHN - Ngày 20/1/2022, Phòng Đăng kí kinh doanh- Sở KHĐT Hà Nội ra Thông báo số 08/TB-ĐKKD về việc Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp (ĐKDN) của Công ty CP Đầu tư phát triển nhà và Xây dựng Tây Hồ (sau đây viết tắt là Công ty Tây Hồ) không còn hiệu lực.

Thông báo do ông Đỗ Văn Tình- Trưởng phòng Đăng kí kinh doanh kí (ông Tình cũng là người kí cấp Giấy ĐKDN thay đổi lần 9 cho Công ty Tây Hồ). Thông báo nêu: Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020, Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng kí doanh nghiệp; Văn bản ngày 22/12/2021 của CQCS điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh; Văn bản ngày 27/12/2021 củ CQCS điều tra Công an quận Tây Hồ; Văn bản 10/1/2022 về việc giải trình thông tin đăng kí doanh nghiệp bị sai của Công ty CP Đầu tư phát tiển nhà và Xây dựng Tây Hồ, Phòng ĐKKD thông báo Giấy chứng nhận ĐKDN đăng kí thay đổi lần 9 ngày 11/11/2021 không có hiệu lực. Phòng ĐKKD cấp Giấy chứng nhận ĐKDN/Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung ĐKDN theo hồ sơ hợp lệ gần nhất trước đó (Đăng kí thay đổi lần thứ 8 ngày 26/7/2021). Phòng ĐKKD hiện đang xin ý kiến hướng dẫn của Cục Quản lí ĐKKD- Bộ KHĐT về quy trình, trình tự thủ tục xử lí đối với hồ sơ ĐKDN thay đổi lần thứ 9 của Công ty CP Đầu tư phát triển nhà và Xây dựng Tây Hồ. Trường hợp hồ sơ kê khai không trung thực, không chính xác, yêu cầu doanh nghiệp hoàn chỉnh và nộp lại hồ sơ theo quy định trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày gửi thông báo để được xem xét cấp Giấy chứng nhận ĐKDN, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung ĐKDN. Doanh nghiệp có thể gộp các nội dung thay đổi hợp pháp của các lần đăng kí, thông báo thay đổi sau đó trong một bộ hồ sơ để được cấp một lần đăng kí thay đổi mới.

Như vậy, Giấy chứng nhận ĐKDN thay đổi lần 9 không còn hiệu lực, đồng nghĩa Giấy chứng nhận ĐKDN thay đổi lần 8 của Công ty Tây Hồ còn nguyên giá trị pháp lí, ông Hồ Đình Thịnh vẫn là Người đại diện pháp luật và giữ chức Tổng Giám đốc Công ty. Ông Phan Quốc Thắng không còn là Người đại diện pháp luật- Tổng Giám đốc Công ty theo Giấy chứng nhận ĐKDN thay đổi lần 9 của Công ty Tây Hồ.

Ảnh minh họa
Giấy chứng nhận ĐKDN thay đổi lần thứ 9 của Công ty Tây Hồ. 

Như doanhnghiephoinhap.vn đề cập trong loạt bài: “Lỗ hổng trong việc triển khai cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp”, trong đó đặt vấn đề ai là Tổng Giám đốc hợp pháp của Công ty Tây Hồ và Phòng ĐKKD thuộc Sở KHĐT Hà Nội cố ý hay vô ý tiếp tay sai phạm khi cấp Giấy chứng nhận ĐKDN thay đổi lần 9 cho Công ty Tây Hồ?

Nội dung phản ánh, Công ty Tây Hồ là doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa và là công ty con của Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP (doanh nghiệp của Bộ Xây dựng), phần vốn của Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP tại Công ty Tây Hồ chiếm 50,09% và giao cho ông Hồ Đình Thịnh nắm giữ 60% phần vốn làm Tổ trưởng Tổ quản lý vốn và là người đại diện của Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP phụ trách chung Công ty Tây Hồ (Quyết định số 668/QĐ-HĐQT-TCT ngày 17/6/2021 của Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội), giao cho ông Nguyễn Tấn Hoàng nắm giữ 40% phần vốn và cũng là người đại diện của Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội- CTCP tại Công ty Tây Hồ. Để thực hiện đúng Quy chế Người hoạt động của người đại diện Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP tại doanh nghiệp, Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP đã giới thiệu ông Hồ Đình Thịnh tham gia HĐQT và giữ chức vụ Tổng Giám đốc, Đại hội đồng cổ đông ngày 18/6/2021 đã bầu ra HĐQT có 3 người gồm ông Nguyễn Tấn Hoàng, ông Hồ Đình Thịnh và ông Tân Tú Hải, do ông Nguyễn Tấn Hoàng làm Chủ tịch. Đại hội đồng cổ đồng đã thông qua Quyết định bổ nhiệm ông Hồ Đình Thịnh là Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty. Ngày 26/8/2021, Phòng ĐKKD- Sở KHĐT Hà Nội đã cấp Giấy chứng nhận ĐKDN Công ty Cổ phần MSDN 0100105084 đăng ký thay đổi lần thứ 8, trong đó thể hiện rõ tên Người đại diện theo pháp luật của Công ty Tây Hồ là ông Hồ Đình Thịnh, chức danh Tổng Giám đốc. 

Ảnh minh họa
Phòng ĐKKD- Sở KHĐT Hà Nội thông báo Giấy chứng nhận ĐKDN thay đổi lần 9 của Công ty Tây Hồ không còn hiệu lực. 

Sau Đại hội đồng cổ đông ngày 18/6/2021 nhiệm kỳ 2021-2026, Công ty có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ, trong đó ông Nguyễn Tấn Hoàng và ông Tân Tú Hải tìm cách bãi miễn chức vụ Tổng Giám đốc của ông Hồ Đình Thịnh. Phát hiện ra sự bất thường này, Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP đã có Công văn số 1128/CV-TCT chỉ đạo ông Nguyễn Tấn Hoàng- Chủ tịch HĐQT không được tiến hành họp HĐQT về việc bãi miễn chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Hồ Đình Thịnh khi chưa có ý kiến của Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội- CTCP, chỉ đạo này của Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP là dựa trên quy định tại khoản 2 Điều 10 Quy chế hoạt động của Người đại diện Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP tại doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 24/9/2021.

Bất chấp chỉ đạo đúng đắn và kịp thời của Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP, ngày 21/10/2021, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Tấn Hoàng và Thành viên HĐQT Tân Tú Hải vẫn lấy danh nghĩa HĐQT tiến hành họp khi không có ông Hồ Đình Thịnh tham dự.Từ cuộc họp này, đã ban hành Nghị quyết và ra Quyết định số 21/QĐ-HĐQT ngày 22/10/2021 về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc-Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với ông Hồ Đình Thịnh. Kèm theo đó là Nghị quyết và Quyết định bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty đối với ông Phan Quốc Thắng- một người ngoài Công ty và không phải do Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội- CTCP giao vốn và giới thiệu. Sau đó nhóm người này đã cho khắc con dấu mới, lập hồ sơ thông báo nội dung đăng ký doanh nghiệp, “vội vã” gửi Phòng ĐKKD-Sở KHĐT Hà Nội đăng ký thay đổi Người đại diện theo pháp luật và được đơn vị này cấp Giấy chứng nhận ĐKDN thay đổi lần 9.

Còn Phòng ĐKKD, dù ngày 23/10/2021đã nhận được đơn của Công ty Tây Hồ do ông Hồ Đình Thịnh- Tổng Giám đốc kí, phản ánh việc một số người mạo danh Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty và sử dụng con dấu giả đề lập hồ sơ đề nghị Phòng ĐKKD cấp Giấy chứng nhận ĐKDN thay đổi lần 9, đồng thời nêu rõ, vụ việc đang được Công an phường Quảng An, quận Tây Hồ thụ lý giải quyết và đề nghị Phòng ĐKKD tạm ngừng cấp Giấy chứng nhận ĐKDN thay đổi lần 9 cho đến khi có kết quả điều tra của cơ quan có thẩm quyền. Thế nhưng, ngày 11/11/2021,Trưởng Phòng ĐKKD là ông Đỗ Văn Tình đã kí Giấy chứng nhận ĐKDN Công ty Cổ phần MSDN 0100105084 đăng ký thay đổi lần thứ 9, có nội dung phản ánh ông Phan Quốc Thắng là Tổng Giám đốc, là Người đại diện theo pháp luật của Công ty Tây Hồ. 

Giấy chứng nhận ĐKDN thay đổi lần 9 của Công ty Tây Hồ không còn hiệu lực pháp luật, Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP cần xem xét, xử lý trách nhiệm đối với những cá nhân cố tình vi phạm quy chế, quy định và sự chỉ đạo của cấp trên nhằm hợp pháp hóa “ghế” Tổng Giám đốc cho ông Phan Quốc Thắng tại Công ty Tây Hồ. Cùng đó, Sở KHĐT Hà Nội cần kiểm tra quy trình xét cấp Giấy chứng nhận ĐKDN thay đổi lần 9 cho Công ty Tây Hồ và làm rõ có hay không việc tiếp tay cho sai phạm của Phòng ĐKKD?

Doanhnghiephoinhap.vn sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Nhóm PVPL

 

Bài liên quan