Giao thông Đèo Cả - HHV lý giải lãi ròng hụt 11 tỷ sau kiểm toán

16:35 02/04/2023

Sau khi kiểm toán HHV và các công ty con/liên kết có ghi nhận bổ sung chi phí điều chỉnh hạch toán một số chỉ tiêu dẫn đến các chỉ tiêu kinh doanh thay đổi.

Theo BCTC sau kiểm toán vừa công bố của Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (HHV/HoSE), so với BCTC tự lập, lợi nhuận ròng 2022 của giảm 11 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ 4%, xuống còn 264 tỷ đồng. Hiện Hạ tầng Giao thông Đèo Cả đã có giải trình vấn đề này.

Cụ thể, Hạ tầng Giao thông Đèo Cả cho biết, sau khi kiểm toán Công ty và các công ty con/liên kết có ghi nhận bổ sung chi phí điều chỉnh hạch toán một số chỉ tiêu dẫn đến các chỉ tiêu kinh doanh của BCTC kiểm toán có sự thay đổi so với tự lập. Trong đó, nguyên nhân chính dẫn đến lợi nhuận sau kiểm toán chênh lệch so với số liệu tự lập, gồm:

Thứ nhất, giá vốn hàng bán tăng hơn 6 tỷ đồng sau kiểm toán, do tại thời điểm công bố BCTC tự lập, một số khoản chưa đủ hồ sơ để ghi nhận chi phí giá vốn. Sau kiểm toán, các khoản này đã được cập nhật vào chi phí giá vốn bán hàng năm 2022.

Giao thông Đèo Cả - HHV lý giải lãi ròng hụt 11 tỷ sau kiểm toán
Giao thông Đèo Cả - HHV lý giải lãi ròng hụt 11 tỷ sau kiểm toán.

Thứ hai, lãi trong công ty liên doanh liên kết tăng gần 12 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ tăng 29% so với báo cáo tự lập, chủ yếu do kết quả kinh doanh sau kiểm toán của Công ty CP Đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa, công ty liên kết của Hạ tầng Giao thông Đèo Cả tăng.

Thứ ba, thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) hiện hành tăng hơn 22 tỷ đồng sau kiểm toán, chủ yếu đến từ Công ty CP Đầu tư Đèo Cả, công ty con của Hạ tầng Giao thông Đèo Cả do đơn vị này điều chỉnh, xác định lại thuế TNDN phải nộp.

Từ một số điều chỉnh trên, lãi ròng hợp nhất sau kiểm toán giảm từ 275 tỷ đồng xuống còn 264 tỷ đồng, giảm 4% so với số liệu tự lập. Dù vậy, đây vẫn là mức lãi ròng cao thứ 2 của Công ty từ trước đến nay.

Cuối tháng 12/2022, Ban Quản lý dự án 2 đã tổ chức ký hợp đồng gói thầu XL1 thi công đoạn Km0+000 - Km30+000 dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn (chiều dài 30 km) thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông cói giá trị gói thầu 3.800 tỷ đồng cùng thời gian thực hiện hợp đồng là 34 tháng.

Được biết, đơn vị trúng thầu thi công là liên danh CTCP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (Mã HHV) - Tập đoàn Đèo Cả - Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Dacinco.

Theo kế hoạch, ngày 1/1/2023, 12 dự thành phần cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 sẽ đồng loạt khởi công trên địa bàn 9 tỉnh là Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Phú Yên, Bình Định, Khánh Hòa, Hậu Giang, Cà Mau. Cao tốc Quảng Ngãi Hoài Nhơn (tỉnh Quảng Ngãi) được Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải chọn làm điểm tổ chức chính và kết nối trực tuyến với các địa phương còn lại.

PV (t/h)