Đồng Tháp: Phấn đấu đến năm 2025 có 100% cơ sở giáo dục nghề nghiệp đạt chuẩn kiểm định chất lượng

DNHN - Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương trong 05 năm (2016 - 2020), Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đồng Tháp đã chỉ đạo các Cơ quan chức năng trong tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách đào tạo nghề và giải quyết việc làm phù hợp, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh; chuyển các trường cao đẳng, trung cấp nghề về ngành Lao động quản lý…

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đồng Tháp cũng đã chỉ đạo các cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc tích cực, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tư vấn học nghề đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Hoạt động tuyên truyền, tư vấn học nghề được triển khai khá đồng bộ và hiệu quả từ Tỉnh đến cơ sở và các cơ sở đào tạo.

Kết quả, tỷ lệ học sinh tham gia học nghề trình độ trung cấp, cao đẳng ngày một tăng cao. Giai đoạn 2016 - 2020, có trên 20.900 học sinh tham gia học nghề trình độ trung cấp, cao đẳng tại các cơ sở đào tạo trên địa bàn Tỉnh (trung cấp: 12.599 học viên, cao đẳng: 8.322 học viên). Đã giảm 40 cơ sở giáo dục phổ thông công lập; sắp xếp cơ sở giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp phù hợp với thực tế địa phương. Hiện nay, toàn Tỉnh có 28 cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp  có năng lực tham gia hoạt động gồm: Công lập 25 cơ sở, ngoài công lập 03 cơ sở; chia theo loại hình: Trường Cao đẳng 02 đơn vị; Trường Trung cấp 03 đơn vị; Trung tâm giáo dục nghề nghiệp 08 đơn vị; Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 12 đơn vị; Doanh nghiệp 03 đơn vị.

Giai đoạn 2016 - 2020, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tuyển sinh đào tạo 105.481 học viên, góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng từ 58,2% năm 2016 lên 70% năm 2020, trong đó, tỷ lệ qua đào tạo nghề từ 42% tăng lên 50%. Bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo chất lượng. Đãcó 07 cơ sở giáo dục nghề nghiệp được đầu tư thiết bị dạy nghề từ Dự án đổi mới và phát triển dạy nghề và Dự án đào tạo nghề cho lao động nông thôn, với tổng kinh phí hơn 24,36 tỷ đồng. Các đơn vị thụ hưởng đã xây dựng danh mục đầu tư thiết bị nghề phù hợp với quy mô, ngành nghề đào tạo tại địa phương. Từ đó, chất lượng đào tạo nghề được nâng lên, chuyển dần từ dạy nghề sẵn có sang dạy nghề theo nhu cầu xã hội, theo địa chỉ.Đối với các nghề đào tạo cho lao động nông thôn (trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng): UBND tỉnh Đồng Tháp đã phê duyệt xây dựng 104 chương trình, giáo trình đào tạo, trong đó, nghề phi nông nghiệp có 36 chương trình và 39 giáo trình đào tạo.

Bồi dưỡng cho trên 1.000 lượt nhà giáo, cán bộ quản lý được bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật kiến thức, kỹ năng sư phạm. Đến nay, đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ bản đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Toàn Tỉnh có 599 cán bộ quản lý và nhà giáo (trong đó, có 411 nhà giáo; 188 cán bộ quản lý).

Mục tiêu của Đồng Tháp đến năm 2025 có100% cơ sở giáo dục nghề nghiệp đạt chuẩn kiểm định chất lượng. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 79%, trong đó lao động được qua đào tạo nghề đạt 57%. Phát triển giáo dục nghề nghiệp là một trong những nhiệm vụ quan trọng, là trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và người dân, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng năng suất lao động và năng lực cạnh tranh của địa phương trong tình hình mới. Giáo dục nghề nghiệp phải bám sát nhu cầu của thị trường lao động gắn kết với việc làm, an sinh xã hội và phát triển bền vững; phát huy tối đa năng lực, phẩm chất của người học; thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo./.

Vi Hùng

Bài liên quan