Đồng Nai xuất siêu 3,1 tỷ USD trong năm 2021

22:53 06/01/2022

Cán cân thương mại của tỉnh Đồng Nai trong năm 2021 đạt mức xuất siêu 3,1 tỷ USD. Trong đó, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu 2 tỷ USD và khu vực kinh tế trong nước xuất siêu 1,1 tỷ USD.

Đồng Nai xuất siêu 3,1 tỷ USD trong năm 2021
Đồng Nai xuất siêu 3,1 tỷ USD trong năm 2021. 

Theo Cục Thống kê Đồng Nai, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp năm 2021 của tỉnh Đồng Nai ước tăng 3,95% so với năm 2020. Do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, các hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh, nhiều doanh nghiệp ngưng sản xuất kinh doanh, dẫn đến đứt gãy chuỗi cung ứng nguyên liệu sản phẩm, xuất nhập khẩu gặp khó khăn, lao động thất nghiệp, hàng hóa tồn kho.

Quý IV/2021, dịch Covid-19 trong nước dần được kiểm soát, nền kinh tế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai dần phục hồi trong trạng thái bình thường mới. Trong năm 2021, tỉnh Đồng Nai có 19/27 ngành sản xuất tăng và 8 ngành sản xuất giảm so với năm 2020.

Đặc biệt, một số các ngành sản xuất chủ lực của tỉnh đã có sự hồi phục rõ nét như sản xuất hóa chất tăng 3,21%; dệt tăng 5,39%; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tăng 6,05%; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 6,84%; sản xuất trang phục tăng 8,17%; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 8,27%, …

Bên cạnh đó, chỉ số sản xuất của một số ngành trên địa bàn tỉnh cũng giảm sâu như sản xuất giường, tủ, bàn, ghế giảm 5,71% do ngừng sản xuất dài ngày để phòng dịch; ngành sản xuất phân phối điện giảm 6,18% do các doanh nghiệp giảm sản lượng sản xuất; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính giảm 22,66% đây là ngành giảm sâu nhất do tiêu thụ sản phẩm gặp khó khăn; các ngành sản xuất khác tăng rất thấp.

Năm 2021, cán cân thương mại của tỉnh Đồng Nai đạt mức xuất siêu 3,1 tỷ USD. Trong đó, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu 2 tỷ USD và khu vực kinh tế trong nước xuất siêu 1,1 tỷ USD. Đây vẫn được cho là kết quả tốt trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nền kinh tế gặp nhiều khó khăn.

Theo Thương hiệu & Sản phẩm