Đồng Nai: Phát triển mạnh diện tích vườn cây ăn trái

DNHN - Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Nai, hiện toàn tỉnh hiện có trên 170 ngàn ha cây lâu năm, tăng 188 ha so cùng kỳ. Trong đó, diện tích cây công nghiệp lâu năm đạt gần 98,8 ngàn ha, diện tích cây ăn quả lâu năm đạt gần 70 ngàn ha.

Ðược thiên nhiên ưu đãi, nhiều địa phương trên địa bàn Đồng Nai có điều kiện thích hợp trồng cây ăn trái nhiệt đới với các chủng loại phong phú có giá trị kinh tế cao.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Nai, hiện toàn tỉnh hiện có trên 170 ngàn ha cây lâu năm, tăng 188 ha so cùng kỳ. Trong đó, diện tích cây công nghiệp lâu năm đạt gần 98,8 ngàn ha, diện tích cây ăn quả lâu năm đạt gần 70 ngàn ha. Diện tích tăng chủ yếu là một số cây ăn trái chủ lực của tỉnh như: chuối, xoài, sầu riêng, mít, bưởi…

Thời gian tới, toàn tỉnh sẽ chuyển đổi trên 3 ngàn ha đất trồng lúa. Cụ thể, chuyển sang cây hàng năm khác khoảng 680 ha, chuyển sang cây lâu năm gần 865 ha, chuyển sang trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản khoảng 109 ha…Ngoài ra, toàn tỉnh cũng sẽ chuyển 1.850 ha cây lâu năm có hiệu quả kinh tế không cao như: điều, cao su, mía, cà phê…sang cây ăn trái.

Sự chuyển đổi này căn cứ trên cơ sở khảo sát đánh giá lại chất lượng đất nông nghiệp, tiếp tục rà soát điều chỉnh kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, sản phẩm phù hợp với lợi thế, nhu cầu thị trường và thích ứng với biến đổi khí hậu tại địa phương. Trong đó đặc biệt chú trọng chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa và giảm quy mô diện tích một số cây trồng hiệu quả kinh tế không cao.

Trần Đạt

Tin liên quan