Doanh nghiệp có bắt buộc phải trả lương tháng 13 cho người lao động, khoản này có tính đóng BHXH và thuế TNCN không?

15:41 30/11/2022

Trong luật Lao động hiện hành hiện nay không có quy định về tiền lương tháng 13 mà tiền lương tháng 13 được hiểu là tiền thưởng. Người lao động có phải trích một khoản để đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) và thuế thu nhập cá nhân (TNCN) nếu được nhận lương tháng 13, hay không?

 Ảnh minh họa

Doanh nghiệp có bắt buộc phải trả lương tháng 13 cho người lao động?

Lương tháng 13 có thể hiểu là cách gọi tên của một khoản tiền thưởng mà người sử dụng lao động trả cho người lao động thông thường là vào tháng 12 khi hết năm dương lịch, và được thoả thuận giữa công ty và người lao động.

Khoản tiền lương tháng 13 một số người còn hiểu lầm nó là khoản tiền thưởng Tết Nguyên đán của nước ta nhưng trên thực tế nó không phải là thưởng Tết Âm lịch vì ở một số công ty có sự phân biệt rõ ràng giữa lương tháng 13 và thưởng Tết. Như vậy, đây là khoản tiền  thưởng hằng năm của người sử dụng lao động dành cho người lao động.

Không có văn bản pháp luật nào quy định doanh nghiệp bắt buộc phải trả lương tháng 13 cho người lao động. Nếu không có thỏa thuận, việc trả lương tháng 13 phụ thuộc vào quyết định của chủ doanh nghiệp, dựa vào kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của doanh nghiệp và kết quả làm việc, sự nỗ lực, đóng góp của người lao động.

Sau khi người sử dụng lao động đã tham khảo công đoàn cơ sở đối với các doanh nghiệp đã thành lập công đoàn cơ sở hoặc đại diện tập thể đại diện cho người lao động tại doanh nghiệp chưa thành lập công đoàn cơ sở thì công ty ra quyết định và niêm yết công bố công khai tại trụ sở công ty đang làm việc về quy chế thưởng đã ban hành. 

Ảnh minh họa

Nếu được nhận lương tháng 13, người lao động có phải trích đóng BHXH và thuế TNCN?

Đối với BHXH

Trước những thắc mắc của người lao động và người sử dụng lao động về việc xác định tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã có trả lời chi tiết tại công văn 560/LĐTBXH-BHXH.

Theo đó, tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc được thực hiện theo quy định tại Điều 89 Luật BHXH, Điều 17 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11.11.2015 của Chính phủ, Điều 30 Thông thư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29.12.2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Từ ngày 1/1/2018 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không bao gồm các khoản chế độ và phúc lợi khác như tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 Bộ luật Lao động, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca…

Như vậy, tiền thưởng của người lao động làm việc tại doanh nghiệp (bao gồm tiền thưởng lương tháng thứ 13 và tiền thưởng theo đánh giá kết quả công việc hàng năm) không làm căn cứ để tính đóng BHXH.

Đối với thuế TNCN

Theo điểm a khoản 2 Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân hiện hành, tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công được coi là thu nhập chịu thuế.

Đối với tiền lương tháng 13, đây là một khoản thưởng mà pháp luật không có quy định cụ thể. Về nguyên tắc, khoản tiền lương tháng 13 này không mang tính bắt buộc. “Bộ luật Lao động 2019” không sử dụng thuật ngữ “lương tháng 13”, tuy nhiên nếu trong hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể có quy định quy chế trả lương hoặc giữa người sử dụng lao động và người lao động có sự thỏa thuận thì phải thực hiện. Pháp luật khuyến khích điều này vì có lợi cho người lao động.

Như vậy, khoản tiền lương tháng 13 này được coi là thu nhập chịu thuế và phải đóng thuế. Doanh nghiệp chi trả lương tháng 13 vào tháng nào thì sẽ phải tính thuế thu nhập cá nhân cho người được hưởng vào tháng đó.

Việc tính thuế thu nhập cá nhân với lương tháng 13 được thực hiện bằng cách: Công ty phát lương vào tháng nào thì cộng khoản tiền lương tháng 13 vào lương của tháng đó để tính thu nhập chịu thuế. Các khoản giảm trừ, thu nhập miễn thuế chỉ được tính 1 lần như các tháng khác và tính theo biểu lũy tiến từng phần bình thường.

D.A (Tổng hợp)