Đề xuất trích 6.000 tỷ đồng từ quỹ BHTN đào tạo lao động thất nghiệp do ảnh hưởng dịch Covid-19

DNHN - Ngày 16-3, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông tin, Bộ đang xây dựng dự thảo chính sách hỗ trợ, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động.

Tin liên quan