Đề xuất thí điểm: Sử dụng ngân sách chi thường xuyên để đẩy mạnh dự án dưới 15 tỷ đồng

14:54 25/05/2023

Quốc hội thảo luận ở tổ, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc đề xuất thí điểm dùng ngân sách chi thường xuyên của ngân sách nhà nước, để thực hiện các dự án có tổng mức kinh phí dưới 15 tỷ đồng.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc phát biểu tại phiên họp
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc phát biểu tại phiên họp.

Tháo gỡ vướng mắc về đầu tư công và sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước để cải tạo, nâng cấp các công trình đang trở thành một vấn đề quan trọng được Quốc hội thảo luận tại phiên họp sáng ngày 25/5. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã nhấn mạnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước trong năm 2022 cũng như những tháng đầu năm 2023. Ông đã đề xuất việc thực hiện một luật sửa nhiều luật để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc hiện tại.

Theo Bộ trưởng Hồ Đức Phớc, việc giải quyết các vấn đề như giải ngân vốn đầu tư công, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng khi triển khai các dự án và sử dụng vốn đầu tư công cho sửa chữa, cải tạo nâng cấp các công trình đòi hỏi sự thay đổi trong các luật hiện hành. Ông cho rằng cần tập hợp những khó khăn, vướng mắc trên các lĩnh vực và dựa trên ý kiến của các địa phương và đại biểu Quốc hội để đề xuất sửa đổi các luật này cho Chính phủ và Quốc hội xem xét.

Bộ Tài chính đã đề xuất thí điểm sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên của ngân sách Nhà nước để cải tạo, nâng cấp, mở rộng và xây dựng mới các công trình có tổng mức kinh phí dưới 15 tỷ đồng. Nếu được chấp thuận, đây sẽ giải quyết nhiều vướng mắc hiện tại của các bộ, ngành và địa phương. Hiện nay, việc sửa chữa một cánh đồng hay một hàng rào cũng đòi hỏi nguồn vốn đầu tư công, điều này gây khó khăn trong quá trình thực hiện các công trình nhỏ.

Ông Hồ Đức Phớc cũng đã tham khảo ý kiến và được sự đồng thuận của 63 tỉnh, thành và 20/21 bộ, ngành về việc sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên. Tuy nhiên, Ủy ban Tài chính Ngân sách đã yêu cầu việc thực hiện theo quy định của Luật, và nếu gặp vướng mắc thì đề xuất sửa Luật Đầu tư công.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng đã đề cập đến vấn đề việc bố trí dự toán kinh phí cho việc mua vắc-xin tiêm chủng cho trẻ em. Trước năm 2020, Chính phủ quy định nguồn chi thường xuyên để mua vắc-xin, nhưng từ ngày 28/11/2020, Chính phủ đã quy định phần nào của địa phương sẽ bố trí nguồn kinh phí này. Bộ Tài chính đã bố trí dự toán cho Bộ Y tế mua vắc-xin tiêm chủng trong năm 2023.

Với những đề xuất và các nỗ lực của Bộ Tài chính, hy vọng rằng vướng mắc liên quan đến đầu tư công và sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên của ngân sách Nhà nước sẽ được giải quyết. Các sửa đổi luật cần được thực hiện để thích ứng với các yêu cầu và khó khăn hiện tại, đồng thời đảm bảo sự phát triển kinh tế - xã hội và tiết kiệm, chống lãng phí nguồn lực của đất nước.

Linh Nga