Đề xuất hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đào tạo nghề

22:02 26/09/2023

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa cử lao động tham gia các khóa đào tạo nghề.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội  vừa có dự thảo thông tư hướng dẫn việc hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong việc đào tạo nghề cho người lao động. Theo dự thảo này, Bộ Tài chính sẽ có trách nhiệm hướng dẫn quy trình thanh toán các khoản chi phí liên quan.

Chi tiết của dự thảo cho biết, người lao động được chọn tham gia các khóa đào tạo nghề cơ bản hoặc các chương trình đào tạo có thời gian dưới 3 tháng sẽ phải cam kết làm việc tại doanh nghiệp nhỏ và vừa ít nhất trong khoảng thời gian 6 tháng liên tục. Các chi phí khác phát sinh trong quá trình này sẽ được thỏa thuận giữa doanh nghiệp và người lao động.

Chương trình hỗ trợ này sẽ tập trung vào các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa mà có tổng số lao động tham gia bảo hiểm xã hội không vượt quá con số 200 người mỗi năm. Đồng thời, doanh nghiệp phải đáp ứng ít nhất một trong hai tiêu chí sau: tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng và tổng doanh thu của năm trước không quá 300 tỷ đồng. Các doanh nghiệp thuộc các ngành như nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, xây dựng, thương mại và dịch vụ sẽ được ưu tiên hỗ trợ.

Ngoài ra, dự thảo còn có chính sách ưu tiên cho việc đào tạo nghề cho các lao động thuộc các đối tượng chính sách ưu đãi như người có công với cách mạng, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, hộ nghèo và hộ cận nghèo. Đặc biệt, những người thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp hoặc đất kinh doanh, cùng với lao động làm việc tại các doanh nghiệp ở các vùng nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, và các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ cũng được ưu tiên trong chương trình hỗ trợ này.

Các ngành và nghề được hỗ trợ sẽ được các doanh nghiệp chọn dựa trên ngành kinh doanh và sự phù hợp với danh mục được UBND cấp tỉnh phê duyệt, tuỳ thuộc vào từng vùng, địa phương theo quyết định số 46 ngày 28-9-2015 của Thủ tướng. Tuy nhiên, doanh nghiệp có thể đề xuất cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp tỉnh để được phê duyệt các ngành nghề chưa có trong danh mục.

Ngoài các quy định trên, dự thảo còn cho phép các doanh nghiệp tự tổ chức việc đào tạo nghề cho người lao động và có trách nhiệm đảm bảo tuân thủ đúng pháp luật về giáo dục nghề nghiệp, đồng thời cần có sự đồng ý từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi đặt trụ sở của họ.

Bảo Anh