Đề xuất Chính phủ xem xét ban hành cơ chế đặc thù để Bình Dương phát triển

21:27 15/05/2024

Tỉnh Bình Dương cũng kiến nghị đoàn công tác đề xuất Chính phủ ban hành cơ chế đặc thù để tỉnh và các địa phương trong vùng Đông Nam bộ có thể tận dụng các cơ hội phát triển tốt hơn.

Ngày 15/5, ông Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, cùng đoàn công tác đã tiến hành khảo sát và làm việc tại tỉnh Bình Dương để đánh giá tình hình thực hiện các Nghị quyết phát triển kinh tế, gồm: Nghị quyết số 10-NQ/TW, Nghị quyết số 11-NQ/TW và Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 3/6/2017 của Hội nghị Trung ương 5 khóa XII. Ông Mai Hùng Dũng, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh đã tiếp và làm việc với đoàn công tác.

Sau hơn 6 năm triển khai các Nghị quyết, Bình Dương đã đạt được nhiều kết quả đáng kể. Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân của tỉnh giai đoạn 2018 - 2023 đạt khoảng 6,7%/năm. Quy mô nền kinh tế năm 2023 đạt 487 ngàn tỷ đồng, tăng 1,51 lần so với năm 2018. Đặc biệt, khu vực kinh tế tư nhân tại Bình Dương đã nhận được sự quan tâm và hỗ trợ từ các cấp chính quyền thông qua nhiều chính sách, dẫn đến sự gia tăng số lượng doanh nghiệp tư nhân và đóng góp ngày càng cao vào GRDP của tỉnh.

Ông Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương
Ông Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Ông Mai Hùng Dũng cho biết, các Nghị quyết số 10, 11 và 12 đã được các sở, ban, ngành và địa phương trong tỉnh triển khai tích cực, góp phần vào việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tỉnh đã chỉ đạo việc xây dựng và rà soát hệ thống thể chế, chiến lược, quy hoạch thuộc các ngành, lĩnh vực quản lý.

Tại buổi làm việc, tỉnh Bình Dương cũng kiến nghị đoàn công tác đề xuất Chính phủ ban hành cơ chế đặc thù để tỉnh và các địa phương trong vùng Đông Nam bộ có thể tận dụng các cơ hội phát triển tốt hơn.

Ông Nguyễn Đức Hiển thay mặt đoàn công tác đánh giá cao những kết quả mà Bình Dương đã đạt được trong việc triển khai các Nghị quyết của Trung ương. Các ý kiến thảo luận tại buổi làm việc sẽ là cơ sở để Ban Kinh tế Trung ương nghiên cứu và bổ sung vào Dự thảo đề án sơ kết thực hiện các Nghị quyết về kinh tế của Hội nghị Trung ương 5 khóa XII. Những kiến nghị và đề xuất của tỉnh Bình Dương đã được đoàn ghi nhận và sẽ tổng hợp để báo cáo các bộ, ngành Trung ương xem xét và chỉnh sửa, hoàn thiện chính sách trong thời gian tới.

Vân Nguyễn