Dạy thêm học thêm cần đưa vào quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện

DNHN - Hiện có nhiều ý kiến đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm ban hành quy định về dạy thêm, học thêm. Cần tìm ra giải pháp phù hợp với thực tế để không dạy thêm, học thêm tràn lan...

Học thêm Toán lớp 7 Thầy Nguyễn Thế Bình - Giáo viên Toán giỏi Hà Nội

Dạy thêm, học thêm cần đưa vào quản lý trong danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện là điều cần thiết.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) sau khi Luật sửa đổi Luật Đầu tư năm 2016 đã bỏ hoạt động dạy thêm, học thêm ra khỏi Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Bộ GD&ĐT đã ban hành các văn bản về quy định dạy thêm, học thêm để các nhà trường làm cơ sở quản lý các hoạt động trong giáo dục.

Ngoài việc đảm bảo công tác quản lý dạy thêm, học thêm thì Bộ GD&ĐT tiếp tục đề xuất Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Bộ Kế hoạch - Đầu tư về việc đưa hoạt động dạy thêm, học thêm vào danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện năm 2021.

Vì vậy Bộ GD&ĐT đề nghị các địa phương và các tỉnh/ thành phố cần làm tốt các công tác lãnh đạo, quản lý việc dạy thêm, học thêm trên địa bàn và tăng cường giám sát, thanh kiểm tra để phát hiện kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

PV

Tin liên quan