Đảng ủy Quân sự tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện công tác xây dựng Đảng bộ năm 2021

DNHN - Sáng 21/12/2020, Đảng ủy quân sự tỉnh tổ chức hội nghị thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng bộ năm 2021.

Năm 2020, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng đảng bộ. Công tác sẵn sàng chiến đấu được duy trì nghiêm túc; xử trí kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ, nhất là trong phòng chống dịch Covid - 19, phòng chống thiên tai, cháy nổ, cháy rừng, cứu nạn, cứu hộ; giữ vững an ninh chính trị, bảo vệ an toàn tuyệt đối đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của tỉnh. Lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng; chỉ đạo các cuộc diễn tập, luyện tập cấp huyện, cấp xã hiệu quả, an toàn, thiết thực; công tác tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu. Các chính sách đối với quân đội, hậu phương quân đội, chính sách quốc phòng được bảo đảm.

Đảng ủy quân sự tỉnh đã lãnh đạo đẩy mạnh thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng được tiến hành chặt chẽ, đúng quy chế, hoàn thành 100% kế hoạch đề ra.

 

 Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị năm 2021, cấp ủy các cấp cần lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ; lãnh đạo, chỉ đạo bảo vệ an toàn Đại hội XIII của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với xây dựng thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc. Tổ chức thành công các cuộc diễn tập, luyện tập. Bên cnahj đó, tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. 

Ngoài ra, thực hiện hiệu quả chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, nghị quyết đại hội XIII của Đảng. Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đề nghị các địa phương phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy Quân sự tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2021, trước mắt, trong quý I, cần triển khai bảo đảm an toàn Đại hội XIII của Đảng, Tết Nguyến đán Tân Sửu; hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân được giao; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đi đôi với thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid - 19./.

Thúy Kiều

Tin liên quan