Đài phát thanh - truyền hình Quảng Bình cần bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh để cụ thế hóa vào nhiệm vụ chuyên môn

11:08 08/04/2021

Vừa qua, đồng chí Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với Đài Phát thanh - Truyền hình (PT-TH) Quảng Bình nhằm đánh giá công tác thời gian qua và phương hướng, nhiệm vụ phát triển thời gian tới.

 

Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình

Thời gian qua, Đài PT-TH Quảng Bình đã tập trung chỉ đạo tuyên truyền đậm nét, có trọng tâm, trọng điểm các sự kiện chính trị - kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh. Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid - 19, Đài PT-TH Quảng Bình đã kịp thời thông tin, tuyên truyền về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, tỉnh về phòng, chống dịch; phối hợp với các Đài TT-TH cơ sở hướng dẫn người dân về cách phòng, chống dịch bệnh... Đài cũng đã tuyên truyền tốt về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các địa phương, ban, ngành trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả và hoạt động cứu trợ Nhân dân vùng bị thiên tai; tập trung tuyên truyền phong trào thi đua như xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, cả nước chung tay vì người nghèo, công tác xây dựng Đảng, tuyên truyền phát triển du lịch, phát triển kinh tế biển, bảo vệ rừng… Về mặt kỹ thuật, hiện nay, Đài PT-TH Quảng Bình đã hoàn thành giai đoạn 01 Đề án chuyển đổi công nghệ SD sang HD; hoàn thành Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; đảm bảo an ninh sóng các chương trình PT-TH hằng ngày. Kênh truyền hình Quảng Bình QBTV cũng đã được truyền dẫn phát sóng hầu hết trên các hạ tầng mạng, hạ tầng dịch vụ truyền hình trên toàn quốc. Ngoài ra, Trang Thông tin điện tử www.qbtv.vn cũng đã trở thành cầu nối kịp thời chuyển tải các thông tin nhanh, chính xác.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của đội ngũ cán bộ, phóng viên Đài PT-TH Quảng Bình đạt được trong thời gian qua. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí yêu cầu Đài PT-TH Quảng Bình quán triệt, cụ thể hóa Kết luận của Bí thư Tỉnh ủy tại buổi làm việc với các cơ quan liên quan về công tác thông tin, tuyên truyền và quản lý báo chí trên địa bàn tỉnh; bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh để cụ thể hóa vào nhiệm vụ chuyên môn của Đài PT-TH Quảng Bình; tuyên truyền, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, các chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 04 khâu đột phá chiến lược mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra; tuyên truyền về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng, chống dịch Covid - 19, vừa phát triển kinh tế; đẩy mạnh tuyên truyền về việc thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh cũng như 10 cam kết của lãnh đạo tỉnh tại Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2021 nhằm thực hiện đột phá về cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư.

Cùng với đó, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Đài PT-TH Quảng Bình tập trung ổn định tổ chức bộ máy để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; chú trọng đào tạo, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, quan tâm đến chất lượng đội ngũ, tập trung bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, phóng viên và cán bộ chủ chốt thực sự mạnh về chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức; từng bước hiện đại hóa trang thiết bị, đáp ứng tốt trước yêu cầu của cuộc cách mạng 4.0 và trong bối cảnh chuyển đổi số; nghiên cứu sản xuất, thực hiện chương trình, chuyên đề, dịch vụ thiết thực đáp ứng yêu cầu thực tế để tăng nguồn thu; quan tâm đến việc nâng cao chất lượng tin, bài, chuyên đề, chuyên mục, chương trình trên sóng PT-TH, cập nhật, thông tin kịp thời về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh, phát huy tốt hiệu quả của một trong những cơ quan báo chí chủ lực của tỉnh…

Trọng Lãnh 

Đọc gì trên Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập số Tháng 9 và Tháng 10/2022?