Cục Đường thủy đề xuất giảm lệ phí để hỗ trợ doanh nghiệp

DNHN - Để chia sẻ khó khăn với các doanh nghiệp do giá xăng dầu tăng cao, đồng thời đảm bảo cơ cấu thu, chi NSNN từ nguồn thu phí được để lại và từ nguồn NSNN cấp bù chi hoạt động thường xuyên của các đơn vị cảng vụ, Cục Đường thủy nội địa VN đề xuất phương án giảm phí, lệ phí trong lĩnh vực GTVT đường thủy nội địa trong 6 tháng cuối năm 2022.

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam cho biết, phí, lệ phí áp dụng tại cảng, bến thủy nội địa hiện nay được quy định tại Thông tư 248/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí ra, vào cảng, bến thủy nội địa, bao gồm phí trọng tải, lệ phí vào, rời cảng bến thủy nội địa và phí trình báo đường thủy nội địa.

Mức thu phí, lệ phí tại thông tư này tương đương với mức thu được áp dụng từ năm 2008, được quy định tại Thông tư số 101/2008/TT-BTC ngày 11/11/2008.

Cục Đường thủy đề xuất giảm lệ phí để hỗ trợ doanh nghiệp
Cục Đường thủy đề xuất giảm lệ phí để hỗ trợ doanh nghiệp.

Do đó, để chia sẻ khó khăn với các doanh nghiệp do giá xăng dầu tăng cao, đồng thời đảm bảo cơ cấu thu, chi NSNN từ nguồn thu phí được để lại và từ nguồn NSNN cấp bù chi hoạt động thường xuyên của các đơn vị cảng vụ, Cục Đường thủy nội địa VN đề xuất phương án giảm phí, lệ phí trong lĩnh vực GTVT đường thủy nội địa trong 6 tháng cuối năm 2022.

Theo đó, giảm 100% lệ phí ra, vào cảng, bến thủy nội địa và tiếp tục giảm 50% phí trình báo đường thủy nội địa.

Đối với phí trình báo đường thủy nội địa, hiện nay, các đơn vị cảng vụ đã thực hiện giảm 50% mức thu phí trình báo đường thủy nội địa đến 30/6/2022 theo quy định tại Thông tư số 120/2021/TT-BTC. Vì vậy, Cục Đường thủy nội địa VN kiến nghị tiếp tục thực hiện quy định này cho 6 tháng cuối năm 2022.

 PV

Bài liên quan