Cụ thể hóa chính sách để thúc đẩy doanh nghiệp phát triển

20:37 19/09/2022

Chia sẻ tại Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2022, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam Nguyễn Văn Thân cho rằng điều cộng đồng doanh nghiệp quan tâm là cụ thể hóa chính sách ra sao để bảo đảm thúc đẩy doanh nghiệp phát triển.

Tại Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2022, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (VINASME) Nguyễn Văn Thân cho rằng: Diễn đàn lựa chọn một trong hai chuyên đề hội thảo là Thúc đẩy chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động, thể hiện sự quan tâm rất lớn tới cộng đồng doanh nghiệp.

Các vấn đề nêu ra trong hội thảo, trong đó có tham luận “Triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội: Thực trạng và một số giải pháp trong thời gian tới” đã có những phân tích rất kỹ, số liệu cụ thể, đầy đủ, sát thực tế. Đặc biệt, tham luận đã đề cập đến thành phần rất quan trọng của nền kinh tế là cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa vốn chiếm đại đa số doanh nghiệp đang hoạt động ở nước ta và hộ kinh doanh, hợp tác xã. 

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (VINASME) Nguyễn Văn Thân
Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (VINASME) Nguyễn Văn Thân.

Chủ tịch VINASME rất tán thành các quan điểm nêu ra trong phiên thảo luận, nhất là các giải pháp hỗ trợ. Thực tế, rất nhiều doanh nghiệp đang rất khát vốn, thiếu lao động, trong khi đó, Nhà nước có tiền nhưng lại chậm triển khai. Nếu không sớm gỡ được vấn đề này, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sẽ không thể phát huy hiệu quả như mong muốn.

Để thúc đẩy phát triển cộng đồng doanh nghiệp thời gian tới, Chủ tịch VINASME nhất trí với ý kiến của các đại biểu cho rằng cần hoàn thiện chính sách pháp luật, đặc biệt là Luật Đất đai (sửa đổi) vốn có tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế - xã hội. VINASME đang rất trông chờ việc sửa đổi Luật này. Bên cạnh đó, thủ tục để được hưởng lãi suất 2% hiện rất khó khăn, cần được rà soát để bảo đảm doanh nghiệp, hợp tác xã thuận lợi trong tiếp cận gói chính sách này.

"Muốn phát triển bền vững, cộng đồng doanh nghiệp phải “sống” khỏe. Điều chúng tôi quan tâm là sau Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2022 sẽ cụ thể hóa chính sách ra sao để bảo đảm thúc đẩy doanh nghiệp phát triển. Chúng tôi mong Quốc hội sẽ ra được quyết sách quan trọng để thúc đẩy quá trình phục hồi của doanh nghiệp trên cơ sở ý kiến đề xuất tại hội thảo cũng như Diễn đàn, và phải giám sát chặt quá trình thực hiện của các bộ, ngành, địa phương." - Chủ tịch VINASME nhấn mạnh.

Linh Anh