COP28: Doanh nghiệp phải là trung tâm ứng phó với biến đổi khí hậu

06:49 04/12/2023

Ông Shevaun Haviland, Tổng Giám đốc Phòng Thương mại Anh, đặt ra mục tiêu nâng cao nhận thức để hỗ trợ doanh nghiệp trong việc đối mặt với biến đổi khí hậu và đổi mới công nghệ xanh.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Trong khuôn khổ Hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc (COP 28) tại Dubai, một cuộc khảo sát tiên tiến do Phòng Thương mại Anh thực hiện đã thu thập ý kiến từ 1.000 doanh nghiệp, chủ yếu là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Kết quả của cuộc khảo sát cho thấy rằng 40% trong số các công ty này không có bất kỳ thông tin chi tiết nào về mạng lưới mục tiêu không có lưới của Vương quốc Anh.

Trong số này, có 7% hoàn toàn không biết về mục tiêu của chính phủ Anh, trong khi 33% biết về mục tiêu nhưng không có chi tiết cụ thể. So với năm trước đó, con số này đã giảm từ 13% xuống còn 7%, và 48% xuống còn 33%. Có sự không chắc chắn trong cộng đồng doanh nghiệp về tác động của những thay đổi chính sách về số 0 ròng của Vương quốc Anh, được công bố vào tháng 9.

Một phần tư (24%) doanh nghiệp cho biết việc hoãn các mục tiêu sẽ tác động tiêu cực, trong khi một phần ba (31%) cho rằng sự hoãn lại sẽ có tác động tích cực đối với hoạt động kinh doanh của họ. Đối diện với các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt, một phần tư (24%) doanh nghiệp báo cáo đã gặp phải các tác động của nó.

Kết quả nghiên cứu cũng làm nổi bật sự chênh lệch giữa các công ty nhỏ và lớn về sự hiểu biết và chuẩn bị cho số 0 ròng. Trong số các doanh nghiệp có ít hơn 10 nhân viên, 43% không biết bất kỳ thông tin chi tiết nào về mục tiêu, trong khi con số này giảm xuống còn 26% đối với doanh nghiệp có hơn 50 nhân viên.

Đại diện từ một số phòng của Vương quốc Anh cũng sẽ tham gia vào Hội nghị khí hậu quốc tế. Tổng Giám đốc Phòng Thương mại Anh, Shevaun Haviland, đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao nhận thức trong cộng đồng doanh nghiệp về mục tiêu không có lưới vào năm 2050 của Vương quốc Anh. Haviland cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của lãnh đạo rõ ràng từ các chính trị gia và cần có một khuôn khổ không có ròng nhất quán để thúc đẩy hành động, chuẩn bị cho các thách thức thời tiết khắc nghiệt và hỗ trợ đổi mới và mở rộng công nghệ xanh.

Bình Anh