Công nghiệp Tân Tạo rút toàn bộ hơn 400 tỷ đồng tại Dự án Kiên Lương 1

14:55 31/08/2023

Nguyên nhân của quyết định này nằm ở việc Dự án Kiên Lương 1, một dự án quan trọng của ITA, bị loại bỏ khỏi danh sách các dự án nguồn điện dự kiến vào vận hành từ năm 2016 đến 2030.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (ITA) đã chính thức thông báo về việc rút vốn tại Công ty Cổ phần Năng lượng Tân Tạo 2 (TEC2). Nguyên nhân của quyết định này nằm ở việc Dự án Kiên Lương 1, một dự án quan trọng của ITA, bị loại bỏ khỏi danh sách các dự án nguồn điện dự kiến vào vận hành từ năm 2016 đến 2030. Điều này dựa trên Quyết định số 428 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020.

Vấn đề không chỉ dừng lại ở việc Dự án Kiên Lương 1 không được xem xét trong kế hoạch phát triển nguồn điện trong tương lai, mà còn được thể hiện rõ qua Văn bản số 1541 của Bộ Công Thương - Tổng cục Năng lượng. Theo đó, Dự án Kiên Lương 1 không có tên trong danh sách các dự án được ưu tiên vận hành trước năm 2030. Chính vì vậy, TEC2 không còn cơ sở để tiếp tục triển khai, và ITA đã phải tìm cách rút vốn góp để giảm bớt thiệt hại cho các nhà đầu tư.

Công nghiệp Tân Tạo rút toàn bộ hơn 400 tỷ đồng tại Dự án Kiên Lương 1
Công nghiệp Tân Tạo rút toàn bộ hơn 400 tỷ đồng tại Dự án Kiên Lương 1.

Trong bối cảnh này, đại diện của Tân Tạo cho biết, đây thực sự là tình huống bất khả kháng, nghĩa là một vấn đề nằm ngoài khả năng kiểm soát của công ty. Điều này khiến cho cả ITA và TEC2 không thể duy trì thực hiện dự án. Kết quả là, việc rút vốn trở thành một bước đi không thể tránh khỏi để giảm thiệt hại cho tất cả các bên liên quan.

Trong khi đó, phản ánh đến tình hình tài chính, báo cáo tài chính hợp nhất bán niên đã tiết lộ một bức tranh khá mờ mịt cho ITA. Doanh thu của công ty đã giảm mạnh đến 61,5% so với cùng kỳ, chỉ hoàn thành được 19% kế hoạch đề ra cho cả năm. Tổng tài sản của công ty cũng không tránh khỏi sự sụt giảm, với hàng tồn kho và tài sản dở dang dài hạn góp phần làm giảm tỷ trọng của tài sản toàn bộ.

Một trong những yếu tố nổi bật được kiểm toán nêu rõ trong báo cáo tài chính là khoản nợ tiềm tàng của ITA. Điều này đã gây được sự quan ngại không chỉ trong báo cáo tài chính mới nhất mà còn trong báo cáo kiểm toán năm trước.

Để tháo gỡ khó khăn và cải thiện tình hình kinh doanh, ITA đã quyết định ghi nhận 100% doanh thu từ việc cho thuê lại các phần đất đã phát triển cơ sở hạ tầng tại Khu Công nghiệp Tân Tạo - Khu mở rộng và Khu Công nghiệp Tân Đức. Điều này có vẻ như một biện pháp nhằm tái cân đối tài chính và tạo ra nguồn thu nhập mới cho công ty.

P.V (t/h)